Kritisk for fisk i Nordsjøen

Det er kritisk for flere fiskeslag i Nordsjøen, fastslår ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fastslår Det internasjonale råd for havforskning (ICES). I kvoteanbefalingene som kom mandag, foreslås det nullfiske etter øyepål og torsk i Nordsjøen, og et begrenset, overvåket fiske etter tobis.

- Utviklingen i Nordsjøen er bekymringsfull. Det er kun bestandene av Nordsjø-sild, sei og hyse som er i god forfatning, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Ulike interesser

Misund sier at det rent teknisk har vært vanskelig å oppnå tilfredsstillende reguleringer i Nordsjøen. For stort fiskepress er nemlig årsaken til svikten for samtlige bestander, unntatt øyepål. Både torsk, hvitting og rødspette har vært utsatt for overfiske i mange år.

- Det er ulike interesser i de ulike landene som deltar i fisket i Nordsjøen. At det meste av fisket er basert på trål, gjør det heller ikke enklere å regulere fisket på en tilfredsstillende måte, sier Misund.

Han sier at EU tar situasjonen i Nordsjøen på alvor. Hovedproblemet er en for stor fiskeflåte i forhold til ressursene i havet. Arbeidet med en begrensning av fangstkapasiteten er i gang.

Oppdrett-mat

For industrifisk som tobis og øyepål er det snakk om sviktende reproduksjonsevne og lave gytebestander. Gytebestanden av tobis i 2004 var den laveste som har vært observert. ICES anbefaler en egen overvåking av bestanden, slik at tiltak kan settes inn om nødvendig.

Tobis og øyepål brukes til mat for oppdrettsfisk. At det nå kan bli sterke begrensninger på dette fisket, vil neppe føre til noen krise for oppdrettsnæringen. Det er utviklet nye for^rtyper basert på andre fiskeslag og vegetabilske produkter.

Torsk og lodde

Også for Nordsjø-torsken er det sviktende reproduksjonsevne og at den ikke høstes bærekraftig. Størrelsen på torsken er liten, men likevel blir det fortsatt tatt betydelige fangster. ICES vil ha full stans i torskefisket inntil gytebestanden igjen er over laveste grense.

Anbefalingene for Barentshavet og Norskehavet ble i hovedsak gitt i juni i år.

ICES mener også at det er sannsynlig at gytebestanden av lodde i Barentshavet vil være under føre-var grensen ved gytetidspunktet neste år. Etter den vedtatte forvaltningsplanen betyr dette nullfangst på lodde i 2005.

Kvoteanbefalingene fra ICES:

  • Torsk i Nordsjøen: Fiske anbefales ikke i 2005
  • Øyepål i Nordsjøen: Fiske anbefales ikke i 2005
  • Tobis i Nordsjøen: Begrenset, overvåket fiske
  • Makrell i Nordøst-Atlanteren: 320.000-420.000 tonn
  • Vestlig taggmakrell: Maksimalt 150.000 tonn
  • Sei i Nordsjøen og Skagerrak: Maksimalt 150.000 tonn
  • Lodde i Barentshavet: Fiske anbefales ikke i 2005
  • Hyse i Nordsjøen: Må fiskes uten innblanding av torsk

    (NTB)

KRITISK FOR FISKEN: Torsken i Nordsjøen bør få være i fred neste år, mener forskerne.