Kritisk til demokratitap i årets valg

Før har 16-åringer hatt stemmerett i 20 norske kommuner, men nå skrotes ordningen. Nå håper SV på en ny debatt om 16-årig stemmerett, og får støtte fra bekymret Venstre-Trine.

KRITISK: Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom, og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til det de mener er et demokratitap i årets valg. Nå håper de på ny debatt om 16 års stemmerettsalder. Her er de utenfor SVs partikontor på Tøyen i Oslo. Foto: Torun Støbakk /Dagbladet
KRITISK: Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom, og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til det de mener er et demokratitap i årets valg. Nå håper de på ny debatt om 16 års stemmerettsalder. Her er de utenfor SVs partikontor på Tøyen i Oslo. Foto: Torun Støbakk /DagbladetVis mer

De to siste lokalvalgene har det 16-åringer i 20 norske kommuner fått stemme som ledd i en prøveordning, men nå skrotes ordningen. Det forestående lokalvalget er det første på åtte år hvor 16-åringer ikke får delta.

SV er kritisk.

- Det vi ser i år er en innskrenking av demokratiske rettigheter for ungdom. Det skjer samtidig som vi de siste par årene har sett et betydelig engasjement blant ungdom for egen framtid, sist sett ved klimastreiken. Jeg mener en del av dagens unge tar mer voksne valg enn de voksne, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Vil ha debatt

Sammen med SU-leder Andreas Sjalg Unneland, ber han nå om en debatt om den generelle stemmerettsalderen i Norge, som SV mener må senkes til 16 år både ved lokalvalg og Stortingsvalg.

De mener evalueringene av prøveordningen har vist gode resultater.

- Det å utvide demokrati har ofte vært en kontroversiell avgjørelse. Ser man på kommunene hvor unge faktisk har hatt stemmerett, er alle spådommene gjort til skamme, om at ungdom ikke bryr seg, ikke er reflekterte, og at de ikke skjønner demokrati, sier Unneland.

- Det vi ser er at ungdom bryr seg om sakene som angår hele samfunnet, mens denne regjeringen har valgt å konsekvent ikke lytte ungdom, nettopp ved å ta fra dem stemmeretten veldig mange steder, sier Unneland.

Vil ha mer ungdom i kommunestyrene

Han mener at det er god demokratiopplæring å la 16-åringer få stemmerett – og hevder det høyner sjansene for at de stemmer når de blir eldre også.

- Alle evalueringene viser at ungdom stemmer, og at valgdeltakelsen til og med er høyere enn hos den alminnelige befolkningen noen steder. I tillegg kumulerer de unge folk inn i kommunestyrene i Norge, og er det en gruppe som er ganske kraftig underrepresentert rundt om i lokalsamfunnene, så er det ungdom, sier Unneland.

- Litt av begrunnelsen for at ordningen ikke videreføres, er at 16 års stemmerettsalder ikke har støtte i befolkningen?

- Jo, det har vært noe av argumentet, men det er ikke sånn at regjeringen lar meningsmålingen styre ett og alt i politikken. Man står jo for noe som politiske partier, og det er ikke sånn at de tar opp meningsmålinger for hver eneste sak. Dette er et verdispørsmål, sier Haltbrekken.

- Lytter ikke

SV-politikerne mener skrotingen viser at regjeringen ikke lytter til ungdom.

- Det vi håper på nå, er en diskusjon, både lokalt og på Stortinget, om stemmerett for 16-åringer, og at vi kan få gjenninnført dette, i alle fall ved kommunevalg, som en fast ordning fra lokalvalget i 2023, sier Haltbrekken.

- Er dette en SV-sak fordi dere tror 16-åringene vil stemme på dere?

- Jeg tror det vil variere hva ungdom stemmer på. Dette er et prinsippspørsmål, og jeg sitter ikke med noen meningsmålinger som viser det ene eller andre, men partiene stiller likt i å gjøre seg fortjent til 16-åringers stemme på lik linje med andre grupper i befolkningen, sier Haltbrekken.

Saken splitter også regjeringen, hvor Venstre har programfestet at de ønsker 16 års stemmerett.

Ellers er både Rødt og MDG på Stortinget for 16 års stemmerettsalder.

Ikke aktuelt

Venstre-leder Trine Skei Grande sier det er en viktig sak for Venstre fortsatt - men avviser at partiet kunne gjort mer for å sørge for gjennomslag.

- Hvis man skal endre stemmerettsalderen i Norge må det gjøres gjennom et grunnlovsforslag og såvidt jeg vet har ingen regjeringsplattform forpliktet grunnlovsforslag. Dette er en sak som avgjøres i Stortinget, ikke regjeringen, og der forhandler vi gjerne, sier Skei Grande.

Hun sier saken er "kjempeviktig" for Venstre.

- Jeg håper at de store partiene begynner å få utbrytere, for det er ofte slik det skjer, og ønsker at det i både Ap og Høyre blir noen som ser at denne frihetskampen som ungdom nå står i, for der er det en ubalanse i demokratiet vårt, sier hun.

- I hele Europa holder det på å bygge seg opp en generasjonskonflikt mellom en mer isolasjonistisk eldre garde og yngre, og den store utfordringen vi står overfor i dag, blir ofte en generasjonskonflikt, sier Skei Grande, og nevner blant annet EU-spørsmålet, hvor hun trekker fram at også SV er «på feil side».

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er ikke like positiv til å senke stemmerettsalderen.

Kritisk

I en epost til Dagbladet skriver hun at evalueringene viser at 16 års stemmerett ikke har noen effekt på om man bruker stemmeretten ved senere valg.

- Med andre ord ser det ut som vi ikke bidrar til å etablere en vane med å bruke stemmeretten senere i livet ved å senke stemmerettsalderen, skriver hun i en epost til Dagbladet.

- Det er liten tilslutning i befolkningen til å senke stemmerettsalderen, og folk er fornøyde med den eksisterende stemmerettsalderen. Jeg mener også at det bør være samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder, sier hun.

- SV-politikerne mener skrotingen viser at regjeringen ikke lytter til ungdom?

- Det stemmer ikke. Vi kan lytte til ungdom på andre måter enn ved å senke stemmerettsalderen. Fra høsten av blir alle kommuner pålagt å ha et medvirkningsorgan for ungdom, altså et ungdomsråd eller tilsvarende. Ungdomsråd gir ungdom mulighet til å delta og påvirke politikken i sitt nærmiljø, og de kommer med viktige innspill til kommunestyrene, sier hun.

Hun sier regjeringen ikke har noen planer om å gjeninnføre flere forsøk med stemmerett for 16-åringer, men viser til at valglovutvalget leverer sin anbefaling om ny valglov i 2020, som ventes å ta opp temaet.