Kritisk til utviklingen for Oslo Universitetssykehus

Riksrevisjonen ser alvorlig på at omstillingsgevinsten uteblir.

KONTROLLØREN: Riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
KONTROLLØREN: Riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Riksrevisor Jørgen Kosmo legger nå fram resultatene av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012.

Sykehuset - Omstillingen ved Osolo Universitetssykehus har ennå ikke har gitt klare forbedringer i pasientbehandlingen eller ressursutnyttelsen, selv om det på enkelte områder er en positiv utvikling, heter det i rapporten.

- I oppfølgingen av omstillingen i OUS har verken Helse- og omsorgsdepartementet eller HSØ sørget for å klargjøre hva som skal bli bedre, og når det kan forventes forbedringer.

Riksrevisjonen ser alvorlig på at en så omfattende omstilling gjennomføres uten en gevinstrealiseringsplan, heter det.
Riksrevisjon mener det er avgjørende at eierne sikrer seg et godt grunnlag for å følge opp at omstillinger faktisk fører til forbedringer.

Lær av de beste Riksrevisjonens kommer med disse anbefalingene for å effektivisere sykehussektoren:

• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene bør sørge for at erfaringene fra sykehus med effektive behandlingsforløp og høy utnyttelse av operasjonsstuene overføres til andre sykehus.

• Helse- og omsorgsdepartementet bør etablere styringsindikatorer som belyser utviklingen av produktivitet i helseforetakene. Det kan gi myndighetene og ledelsen i helseforetakene økt forståelse av forskjeller i produktivitet mellom helseforetakene.

• For å sikre likeverdig behandling av pasienter med hoftebrudd og riktig prioritering av operasjonskapasiteten, bør Helse- og omsorgsdepartementet klargjøre hva som er god faglig praksis for hvor raskt pasienter med hoftebrudd bør opereres.

• Helse- og omsorgsdepartementet bør endre målingen av kvalitetsindikatoren for tykktarmskreft slik at den gir et riktigere bilde av tilgang til behandling for denne pasientgruppen, og dermed også blir mer egnet for ledere som støtte til helsepolitisk styring.

• De regionale helseforetakene bør vurdere om omfanget av bruken av opptreningsinstitusjoner for hofteprotesepasienter etter sykehusoppholdet kan forsvares helseøkonomisk.

• Helseforetakene bør se nærmere på hvordan kapasiteten på operasjonsstuene utnyttes, og etablere tverrfaglige standardiserte behandlingsforløp for vesentlige pasientgrupper.

Infeksjoner Riksrevisjonen peker på at den nasjonale strategien for forebygging av infeksjoner har hatt begrenset effekt på omfanget av sykehusinfeksjoner og hvordan det arbeides med smittevern i helseforetakene.

- Andelen sykehusinfeksjoner nasjonalt har ligget på rundt seks prosent i hele strategiperioden og det er store variasjoner mellom de undersøkte helseforetakene, heter det i rapporten.

Universiteter og høgskoler Riksrevisjonen mener selskaper som forvaltes av universiteter og høyskoler over tid har bygget opp en betydelig kapital, til tross for at selskapene ikke skal ha kapital utover det som er nødvendig for den daglige drift.

- Riksrevisjonen vil understreke betydningen av at eierinstitusjonene følger opp at selskapenes finansiering er hensiktsmessig og bidrar til effektiv og økonomisk forsvarlig drift, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Samferdsel Riksrevisjonen er kritisk til Samferdselsdepartementets eierstyring, som karakteriseres som svak og uklar, blant annet fordi man i liten grad har lykkes med å forbedre jernbanens konkurranseevne.

Samferdselsdepartementet oppfordres til å foreta en konkret vurdering av om vedvarende redusert utbyttegrunnlag vil innebære ulovlig subsidiering.

- Den samfunnsmessige måloppnåelse er ikke god nok når det gjelder omfanget av godstransport på bane. NSBs godsvirksomhet, CargoNet, har svak forretningsmessig måloppnåelse, og selskapet har over tid hatt negativt resultat. Dette har påvirket NSBs resultat og statens utbytte, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer