-  Krohn Devold må gå

Forsvaret er i dyp krise på grunn av forsvarsminister Kristin Krohn Devolds tre år lange vanstyre, mener Norges Offisersforbund. Forbundsleder Peter A. Moe krever hennes avgang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er den eneste løsningen for en forsvarsminister uten tillit i Forsvaret, mener Moe, som er leder for forbundet som organiserer om lag 5000 av landets 11 000 offiserer.

- Misnøyen er enorm. Norske offiserer vil ikke finne seg i å bli behandlet slik statsråden har behandlet dem. De nekter i lengden å godta at hun bryter alle spillereglene som gjelder i arbeidslivet. Og enda verre, offiserer frykter at hun gjennom sine politiske grep reduserer den norske forsvarsevnen, sier Moe.

- Arrogant og uberegnelig

Moe beskriver statsrådens arbeidsmetode som arrogant, dobbeltkommuniserende og uberegnelig. Sammen med en liten gjeng mektige forsvarsbyråkrater har hun drevet en endringspolitikk som savner sidestykke i norsk forsvarshistorie, mener forbundslederen.

- Teknikken er å kreve endringer som er umulige å gjennomføre. Etterpå kritiserer hun forsvarssjefen fordi han ikke har greid å gjøre det umulige. Så lanserer hun nye grep som er akkurat like umulig å løse. Ingen vet hvor dette kan ende, sier Moe.

Statsråden skal nå arbeide for at 100 av de 184 stillingene i Forsvarsstaben skal bort innen neste sommer. For få år siden arbeidet om lag 800 personer i Forsvarsstaben, som sorterer under forsvarssjef Sigurd Frisvold.

Men på samme tid har antallet ansatte i Forsvarsdepartementet økt fra 190 til 320 ansatte. Forholdet mellom Sigurd Frisvold og forsvarsministeren er nå meget anspent.

I et brev til statsråden slakter forsvarssjefen arbeidet med den nye ledelsesstrukturen i departementet og Forsvaret: Han mener at prosessen har vært snever og lite inkluderende. Og at situasjonsforståelsen i rapporten har feil faktagrunnlag og dermed gal analyse og konklusjon.

- Uholdbar situasjon

- Frisvold peker her på noe helt essensielt. Det er uholdbart når departementet tar over mer og mer av den direkte styringen av Forsvaret, for departementet har ikke den nødvendige kompetansen, sier Moe.

- Høyre-statsråden greier ikke engang å følge opp Stortingets forsvarsforlik. Vi ligger allerede flere milliarder bak det Stortinget vedtok. Slik vi ser det, må det iverksettes drastiske tiltak for å unngå at Forsvaret kommer helt ut av kontroll, sier han.

Etter hans mening er Kristin Krohn Devold den «farligste» og «verste» forsvarsministeren Norge har hatt.

- Jeg har aldri opplevd en statsråd som har gjort så mye galt. Hun er utvilsomt den verste forsvarsministeren jeg har opplevd i løpet av de 20 åra jeg har vært med, sier Moe.

KRITIKK: Peter A. Moe i Norges Offisersforbund refser forsvarsministeren.
UTEN TILLIT: Kristin Krohn Devold er i hardt vær om dagen. Nå går Norges Offisersforbund ved leder Peter A. Moe ut mot forsvarsministeren. Forbundet frykter at statsråden gjennom sine politiske grep reduserer den norske forsvarsevnen.