Krohn Devold svarer for seg

Justiskomiteens leder svarer her punkt for punkt hvordan hun har fulgt opp de ulike kriminalpolitiske utspillene sine som Dagbladet presenterte søndag:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1. 4.1.99: Det bør bli lettere å varetektsfengsle for grov vold ved at strafferammekravet senkes.
Svar: Ligger inne i tiltakspakke mot vold fra 1.12.98. NB: Dette gjelder også de tilfeller hvor det med stor sannsynlighet er funnet gjerningsmann, og er utenfor de vanlige varetektsvilkårene.

2. 17.12.98: Politiet har for mange oppgaver, får ikke nok tid til kjerneoppgavene.
Svar: Fulgt opp gjennom det generelle stortingsarbeidet - ved å stemme mot Bruhstadbu, småbåtregister, røykelov, nye promillebestemmelser osv.

3. 4.12.98: Minimumsstraff, bot på 2500 kroner for butikktyver.
Svar: Det enkelte politidistrikt bør sette disse grensene, men mulighetene til å gjøre dette foreligger i dag.

4. 10.11.98: Hurtigdomstol for voldtektssaker, strengere straffer for voldtektsforbrytere.
Svar: Dette ble tatt opp i en interpellasjon i januar 98, justisministeren henviste da til at regjeringen jobbet med seksuallovbruddutvalgets innstilling som skulle forelegges Stortinget. Høyre godtok å vente på dette, men fremmet forslag om at dette skulle behandles i 98. I tillegg ligger det et forslag om en prøveordning med «hurtigdomstol» i pakken fra 1.12.98.

5. 9.11. 98: Egen forvaringsordning for barn under 15 år.
Svar: Ligger inne som forslag i tiltakspakken.

6. 7. 11.98: Senke den kriminelle lavalder til 14 år.
Svar: Ligger inne som forslag i tiltakspakken.

7. 22.7.98: Høyere bøter for fyll og bråk.
Svar: Det hører inn under det enkelte politidistrikt å sette disse grensene, men mulighetene foreligger. Oppfordrer politiet til å bruke dem.

8. 25.5.98: Kritikk av politiet for å oppfordre folk til ikke å bry seg hvis de ser vold på gata.
Svar: Ikke fulgt opp av konkrete forslag, fordi man ikke kan påby folk å bry seg.

9. 25.3.98: Strengere straffer for vold og voldtekt.
Svar: Tillatt med anonyme vitner. Utspillet er dekket inn flere steder i tiltakspakken og budsjettinnstillingen, videre vil dette bli behandlet i seksuallovbruddutvalgets innstilling og kriminalmetodeutvalgets innstilling. Disse sakene har Høyre fremmet konkrete forslag om å få fremskyndet.

10. 15.3.98: Ettervernet for psykiatriske pasienter er for dårlig.
Svar: Ligger i grenseområdet mellom justis og sosial, er fulgt opp i kriminalomsorgsmeldingen og budsjettinnstillingene.

11. 11.3.98: I mangel av behandlingstilbud bør psykiatriske pasienter settes i fengsel.
Svar: En feiltolkning av den egentlige uttalelsen som var at det er et problem at noen personer er for syke til å være i fengsel, men for friske/farlige til å være i psykiatriske institusjoner. Her er det et vakuum som ansvarlige myndigheter må rydde opp i, og justis- og helseministeren har lovet å avklare dette. Fulgt opp i debatten om kriminalomsorgsmeldingen og budsjettinnstillingene.

12. 11.3.98: Strengere straff for å bære kniv på offentlig sted, økt mulighet for kontroll.
Svar: Forslag om økt kontrollmulighet ligger i tiltakspakken, økt straffenivå er med i budsjettinnstillingen.

13. 2.2.98: Spesialgruppe for å fotfølge voldsgjenger, senke kriminell lavalder og umiddelbar reaksjon mot kriminell ungdom.
Svar: Fulgt opp i tiltakspakken, samt at slike innsatsgrupper nå er opprettet av Oslo politikammer.

14. 20.11.97: Domstolene og fengselsvesenet må få mer penger for å redusere varetektstida.
Svar: Fulgt opp gjennom økte bevilgninger i Høyres alternative statsbudsjett. NB - nå uklart om det er mangel på fengselsplasser (98/99).

15. 20.11.97: Politiet gjør for lite for å bekjempe vold i hjemmene.
Svar: Fulgt opp i budsjettinnstillingene.

16. 7.6.97: 150 millioner ekstra til politiet.
Svar: Fulgt opp gjennom Høyres alternative budsjett - 150 millioner i 97/98 og 160 millioner i 98/99.

17. 22.5.97: Egne ungdomsfengsler.
Svar: Dette var et forslag som skulle vurderes, men det ligger uansett inne i tiltakspakken.