- Krohn Devold truer rettssikkerheten

TROMSØ (Dagbladet): - Ved økt bruk av varetekt underkaster vi oss «gatas justis» og sender enda flere i fengsel uten dom. Jeg er rystet over prinsippløsheten hos Kristin Krohn Devold og andre, sier herredsrettsjustitiarius Sverre Martens.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han mener debatten har havnet fullstendig på villspor.

- Vi må jo holde fast ved at enhver borger er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Bevisføringen skal være skikkelig. Ellers risikerer vi å innføre standrett i Norge, sier Martens til Dagbladet.

- Korttenkt

Martens er leder for dommerne i Nord-Troms herredsrett i Tromsø.

Han reagerer skarpt mot politikere og andre som vil gjøre det lettere å sperre inne «antatte gjerningsmenn».

- Kristin Krohn Devold og andre bruker gjerne ord som «rettsfølelse» og «rettssikkerhet» når de vil senke tersklene. I virkeligheten er Krohn Devold selv en fare for den rettssikkerheten hun angivelig vil styrke, sier Martens.

- Forslagene er perspektivløse og korttenkte. De strider til de grader mot prinsippene i et rettssamfunn, mener Tromsø-dommeren.

- Voldsmenn skal straffes, og gjerne hardt, men det skal skje etter en fellende dom i retten. Ikke når folk i gata krever det, det har aldri vært lovgivende myndigheters hensikt, sier Martens.

Han minner dessuten om at varetektsfanger er politiets fanger, og har ikke de samme rettigheter og vilkår som ordinære fanger.

- Det er en hardere type soning enn vanlig fengsel, uten frigang og permisjoner. Varetektsfanger isoleres på cellene. Det bør vi heller ikke glemme, sier Martens.

Rask dom

Dommeren mener bruken av varetekt allerede er for utstrakt.

- De færreste er oppmerksomme på hvor ofte folk blir satt inn på mistanke - uten først å være dømt, sier Martens.

- Etter mitt syn framstiller politiet for mange i forhold til kravene i loven. I fjor hadde Nord-Troms forhørsrett for eksempel hele 101 fengslingssaker. Til sammenlikning hadde herredsretten i Tromsø rundt 250 forbrytelsessaker oppe til behandling, som førte til ubetinget fengselsstraff. Det er et misforhold her. Og vi vet at mange i dag sitter svært lenge i varetekt, for seinere å bli frikjent i retten, sier han.

Han mener også at bruken av varetekt forsinker saksgangen, både for politi, påtalemakt og domstolene:

- Det fører til merarbeid. Politiet burde satse langt mer på å få sakene raskt for retten, sier Martens.
Han mener begge parter, både offer og overgriper, er best tjent med dette.

<B>FÅR REFS:</B> Kristin Krohn Devold er selv en fare for den rettssikkerheten hun angivelig vil styrke. Forslagene er perspektivløse og korrtnkte, hevder dommer Sverre Martens.