Kryper for markedet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringens nedsalg av statens eierandel i Telenor er et illustrerende eksempel på hvordan politikken har abdisert. I proposisjonen som er oversendt Stortinget, begrunnes nedsalget med at et vedtak om å redusere den nedre grensen fra 51 prosent til 34 prosent «antas å bli oppfattet positivt av markedet».
  • Skal Telenor kunne utvikle seg som en konkurransedyktig aktør på det internasjonale markedet, må selskapet ha fullmakter til å handle fritt og raskt, mener regjeringen. Det kan ikke selskapet når staten eier flertallet av aksjene. Det beskrives som en konkurranseulempe at større endringer i selskapets struktur, oppkjøp og allianser i dag må forelegges Stortinget. Særlig fordi Telenors viktigste konkurrenter har de nødvendige fullmaktene til å handle raskt. Klarere kan det ikke sies at politikken er et heft.
  • Dette er velkjente argumenter som er framført jevnlig siden forrige jappetid. De brukes av statsselskapenes ledelser som vil ha mest mulig armslag i den internasjonale konkurransen. Og de brukes av krefter som ser muligheten for økonomisk gevinst ved en slik privatisering. Når de nå framføres av en Ap-regjering, må det være tegn på resignasjon. Arbeiderpartiet har alltid beskyldt Høyre for å ha statsskrekk. Nå brer den seg som en lyngbrann i regjeringspartiet.
  • I Norge er det lang og solid tradisjon for at staten er stor eier i næringslivet. Politikerne har ikke nølt med å utvide selskapenes fullmakter i takt med tidas krav. Telenor har på få år utviklet seg til et konkurransedyktig teleselskap i det internasjonale markedet. At staten har hatt et dominerende eierskap, ser ikke ut til å ha hemmet Tormod Hermansen særlig mye.
  • Når regjeringen ønsker at staten skal beholde 34 prosent av aksjene, er det for å beholde Telenor på norske hender. Det er imidlertid ingen sikker garanti. Formålet med nedsalget av statens eierandel er jo å gi Telenor-ledelsen friere hender til å kjøpe eller slå seg sammen med andre selskaper. Da vil det ikke ta lang tid før også 34 prosent statsaksjer oppleves som et heft.