Kule i kneet vanlig torpedo- bestilling

Torpedomiljøet i Norge hardner til, mener Kripos. Det blir mer og mer vanlig at torpedoens oppdragsgiver bestiller et beinbrudd eller ei «kule i kneet» på offeret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I den siste trusselvurderingen fra Kripos vies torpedoer og andre voldskriminelle miljøer stor oppmerksomhet. Kripos lager trusselvurderingen en gang i året.

Ikke voldsbølge

Kripos mener det er en myte at samfunnet står overfor en voldsbølge. Statistikken viser nemlig ingen markant økning i antall legemsbeskadigelser eller -fornærmelser. Antallet drap har også holdt seg stabilt de siste årene, på under 40 i året.

Men den organiserte volden bekymrer Kripos. Kripos mener at torpedoene her i landet nå benytter mer aggressive og farlige metoder enn tidligere.

«Utviklingen innenfor torpedomiljøet gir derfor særlig grunn til bekymring. Metodene som brukes varierer fra megling og verbale trusler med våpen og andre redskaper til regelrett lemlesting. Det foreligger uverifisert informasjon om at det blir mer og mer vanlig med bestillingsoppdrag, der oppdragsgiver for eksempel kan bestille et benbrudd eller en ælsquoåkule i kneet',» heter det i Kripos-rapporten.

Deler ut «bøter»

Kripos vet ikke eksakt hvor store beløp torpedoene tjener på sine oppdrag, men det foreligger opplysninger om at de kan ta inntil halvparten av innkrevingssummen som betaling for jobben.

«Torpedoene ilegger i tillegg ofte «bøter» for egen del. Det finnes informasjon om at bøtene kan beløpe seg fra 35000- 40000 og oppover,» skriver Kripos i trusselvurderingen.

Ofrene i torpedosaker har ofte lånt penger på det grå pengemarkedet, eller de skylder penger i narkotikamiljøet. Derfor blir slike saker ofte ikke anmeldt til politiet.

«Voldshandlingene utføres gjerne av flere gjerningsmenn, ofte i offerets bolig. Det rapporteres fra Oslo politidistrikt om at pengeinnkrevere ofte er påvirket av anabole steroider og amfetamin, noe som kan gi utslag i sterk aggresjon.

En del av personene som anmeldes i torpedosaker, er anmeldt for lignende tidligere. Dette kan indikere at virksomheten er organisert,» skriver Kripos.

Fra flere miljøer

Politiet kjenner til at både nordmenn og personer med annen etnisk opprinnelse er aktive i torpedomiljøet.

Ifølge Kripos kommer torpedoene ofte fra dørvaktmiljøet, private vakt- og inkassobyråer, kroppsbyggermiljøer eller andre kriminalitetsbelastede miljø.

Kripos har blant annet merket seg at MC-klubben Bandidos nylig opprettet et eget inkassofirma i Drammen. En av de ledende skikkelsene i Hells Angels i Norge er siktet for trusler i forbindelse med pengeinnkreving i Trondheim.

Våpen florerer

I det kriminelle MC-miljøet mener politiet at det florerer med våpen. Det er gjort en rekke våpenbeslag fra personer som stammer fra klubber knyttet til Hells Angels og Bandidos.

Det kriminelle MC-miljøet står også for omfattende narkotikakriminalitet, mener Kripos.

«Kriminelle MC-miljøer har vært involvert i store amfetamin- og cannabissaker i inneværende år, og alt tyder på at disse miljøene har til hensikt å beholde og utvide sine markedsandeler i tiden fremover,» skriver Kripos i rapporten.