Kun 8 av 37 i Topplederforum er kvinner

- Usunt og skuffende, sier eksperter. Viktige forum slipper unna 40 prosent-kravet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I sin rapport «Et eventyr uten prinsesser?» beskriver rådgiver Bente Aasjord ved Kvinneuniversitetet Nord en sterkt kjønnsdelt og mannsdominert sektor.

Hun stiller særlig spørsmål ved det norske Topplederfoum, som Dagbladet.no tidligere har omtalt i sammenheng med at Siv Jensen og Frp i 2003 fremmet et forslag om å redusere særskatten for norsk petroleumsvirksomhet. Dette skjedde etter en storstilt lobbykampanje til 250 millioner kroner, som ble frontet av Kon-Kraft.

Ledes av statsråden

Topplederforum ble etablert høsten 2000, og ledes av olje- og energiministeren. Her sitter represanter fra forskjellige sektorer av oljebransjen: Oljeselskapene, leverandørindustrien, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndighetene.

Forumet ble initiert av olje- og energidepartementet for ytterligere å styrke arbeidet med

Topplederforum skal være en møteplass der oljenæringen og myndighetene sammen skal diskutere tiltak for å styrke Norges konkurranseevne på oljeområdet. De har med andre ord ganske stor påvirkningskraft på norsk oljepolitikk

21 prosent kvinner

I dag består Topplederforum av 37 personer, som er invitert av statsråden til å delta. Kun åtte er kvinner. Dette er en kvinneandel på 21 prosent.

 - VIL FORTSETTE Å MASE: Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen leder forumet og er enig med Aasjord i at kvinneandelen er for lav. Foto: Dagbladets bildearkiv
- VIL FORTSETTE Å MASE: Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen leder forumet og er enig med Aasjord i at kvinneandelen er for lav. Foto: Dagbladets bildearkiv Vis mer

Da Bente Aasjord i arbeidet med sin rapport og kontaktet Likestillingsombudet fikk hun til svar at Topplederforum «antakelig ikke omfattes av 40% regelen i likestillingsloven \' 21», da Topplederforum ikke fatter beslutninger direkte men er mer å anse som et diskusjonsforum.

- Selv om dette forumet ikke formelt fatter beslutninger, betyr ikke det at det ikke er mektig. Både Kon-Kraft og Topplederforum har stor makt. En så lav kvinneandel må være et dilemma for en regjering som har sagt at likestilling skal integreres på alle politiske områder. Vi ser nå en tendens til at viktige næringspolitiske sektorer blir unntatt fra likestillingsloven fordi maktarenaen har en politisk design som gjør at likestillingsloven ikke behøver å komme til anvendelse, sier Bente Aasjord til Dagbladet.no.

- Tap for hele næringa

Aasjord mener mangelen på kvinner i oljebransjen ikke bare er et nederlag for regjeringas likestillingspolitikk, men også et betydelig tap for hele næringa.

- Det er ikke sunt for noen at vi har så lite mangfold. Satt på spissen så består både petroleums- og fiskerinæringa av et knipppe godt voksne menn som møtes i møte etter møte og bekrefter hverandres synspunkter, sier Aasjord.

Hun har selv sittet i reguleringsrådet for fiskeriene, som ble nedlagt i 2005 - på grunn av manglende kvinneandel.

- Vi har sett på både petroleum og fiskeri ut fra et kvinneperspektiv, og finner mange paralleller. Disse næringene er de største driverne i nordområde-politikken, regjeringens satsingsområde. Og det er gubbearenaer så til de grader. Begge er svært tunge arenaer, og her er kvinner nesten helt fraværerende. Dette hemmer en balansert samfunnsutvikling, sier Aasjord.

Faller ikke inn under loven

- Vi har tolket det slik at det er uklart om Topplederforum faller inn under kriteriene i likestillingsloven om når det kreves 40 prosent kvinnerepresentasjon, sier juridisk rådgiver Margrethe Søbstad hos Likestillingsombudet til Dagbladet.no.

Hun mener likevel det er svært skuffende at et så tungt forum har så få kvinner.

- Det er klart det er uheldig at et slikt forum har en så lav kvinnerepresentasjon. Da må vi spørre oss om lovverket burde vært utformet annerledes, sier Søbstad.

- Ikke godt nok

I sin konklusjon beskriver Aasjord Topplederforum som «et stort likestillingshull», og utfordrer olje- og energiministeren til å invitere flere kvinner til å delta i forumet.

- Jeg er helt enig, dette er ikke godt nok, innrømmer olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Han mener sammensetningen i Topplederforum er et resultat av at oljebransjen generelt er mannsdominert.

- Vi har gjort en jobb og påpekt den lave kvinneandelen i næringen generelt, og jeg skulle gjerne sett at det var flere kvinner. Selv om Topplederforum formelt er opprettet av meg, er det bransjeorganisasjonene selv som kommer med forslag på deltakere. Men jeg har tatt opp dette tidligere, og kommer i høyeste grad til å fortsette å mase, sier Odd Roger Enoksen til Dagbladet.no.

- Dette utvalget består jo av toppledere, og vil kvinnerepresentasjonen vil kunne variere etter hvem som er toppleder. Men jeg er ikke fornøyd, avslutter statsråden. Siv Jensen og Frp i 2003 fremmet et forslag om å redusere særskatten for norsk petroleumsvirksomhet. Dette skjedde etter en storstilt lobbykampanje til 250 millioner kroner, som ble frontet av Kon-Kraft. KonKraft, en prosess som ble satt i gang for å styrke norsk olje- og gassnærings kokurransekraft. Likestillingsloven sier at når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd eller nemnder skal alle utvalg med mer enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.

SKUFFET: Bente Aasjord ved Kvinneuniversitetet Nord påpeker mangelen på kvinner i oljeklubb.