Kunder og storbanken

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nok en gang får vi presentert planer om sammenslutninger av våre finansinstitusjoner. Hvis Kreditkassen, Fokus og Postbanken får gjennomført sine ønsker, vil den nye banken få over 300 milliarder i forvaltningskapital, og bli landets største. Vi vil dermed få en ny struktur i vårt finansmiljø. Utviklingen både her hjemme og ikke minst i utlandet de siste åra har gått i retning av stadig større enheter. Hvis gårsdagens avtale blir satt ut i livet, vil vi ta et nytt og betydelig skritt på denne veien.
  • Planene skal nå ut på en lang vandring mellom ulike instanser. I denne prosessen vil mange hensyn bli veid mot hverandre før regjeringen får siste ordet. De spørsmålene som må være avgjørende, er om en slik storbank vil tjene kundenes interesser, og om vi her får en altfor stor maktkonsentrasjon i vårt samfunn.
  • For den vanlige bankkunden er erfaringene med stordrift ikke bare av det gode. Oftest har småbanker bedre service og betingelser for låntakere og sparere. Men vi trenger også et bankvesen for næringsliv og storkunder. Faren er at hensynet til vanlige kunder forsvinner i et slikt system. Ikke minst vil det være grunn til bekymring hvis Postbanken, med sin personkundeprofil, forsvinner i et stort sluk.
  • Det spesielle ved denne fusjonen er at hovedkontoret skal ligge i Trondheim. På den måten kan det bli lettere for politikerne å godkjenne planene. Regjeringen har et sterkt ønske om å etablere et slagkraftig finansmiljø utenfor Oslo. Nå kan den ha fått en gavepakke. Men vi vil advare mot å gjøre distriktspolitikk av denne saken. Andre hensyn må veie tyngre. Dessuten kan plasseringen av et hovedkontor være ren lokkemat. Vi vil bli forundret om ikke mesteparten av aktiviteten i landets største bank kommer til å skje i Oslo. Det er bortimot naturstridig at en slik finanskoloss ikke skal ha hovedtyngden av sin virksomhet knyttet til hovedstaden. Ingen regjering kan hindre det.