Kunne ikke hindre mann med tuberkulose i å vandre rundt på sykehuset

Norske sykehus kan måtte vente opp til en uke på tvangstiltak når pasienter motsetter seg isolasjon.

 MANGLET TILTAK:  Sykehuset Levanger kunne ikke hindre en pasient i å vandre inn og ut av sykehuset i september. Dette på tross av at pasienten var vurdert som smittsom. Foto: Helse Nord-Trøndelag
MANGLET TILTAK: Sykehuset Levanger kunne ikke hindre en pasient i å vandre inn og ut av sykehuset i september. Dette på tross av at pasienten var vurdert som smittsom. Foto: Helse Nord-TrøndelagVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I september stod Sykehuset Levanger maktesløse da en tuberkulosesmittet pasient nektet å la seg isolere.

Dette på tross av at sykehuset vurderte det som avgjørende å holde pasienten for seg av smittemessige hensyn, skriver Trønder-Avisa.

- Besøkte kantina Avisa skriver at mannen forlot sykehuset flere ganger for å besøke bekjente.

Han skal også ha beveget seg inn på sykehusets kantine, ifølge Trønder-avisa.

- Pasienten hadde påvist lungetuberkulose og ble vurdert smittefarlig. Det ble videre vurdert som nødvendig av hensyn til den foreliggende smittefare å isolere pasienten, skriver avdelingsoverlege Carl Platou til Dagbladet om hendelsen der pasienten først var innlagt på isolat, før han så ignorerte instruksen.

Var ikke smittefarlig lenger Platou legger til at sykehuset ikke kunne underlegge pasienten tvangstiltak for å sikre gjennomføring av isoleringen uten et vedtak i Nasjonal Smittevernnemd.

I tilfellet med den tuberkulosesmittede pasienten ble denne forespørselen sendt av kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo.

Aunsmo sier til Dagbladet at vedtaket aldri ble iverksatt, i og med at pasienten ikke ble vurdert til å være smittefarlig lenger da vedtaket kunne iverksettes.

Tuberkolose ikke veldig smittefarlig Tuberkolose er heller ikke en sykdom som har stor spredning i Norge, på tross av at det er meldt om totalt 271 tilfeller av sykdommen så langt i år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Kun 28 av disse smittede er født i Norge.

Instituttet skriver videre at faren for å smitte andre ved kortvarig kontakt er svært liten, og at heller ikke de som tilbringer mye tid med den smittebærende er i stor fare for å pådra seg sykdommen.

- Det bør maks gå en uke Seniorrådgiver Svein Henrichsen i Helsedirektoratet skriver til Dagbladet at det ligger i sakens natur at spørsmål om tvungen undersøkelse eller isolering må behandles så raskt som overhodet mulig.

- Det bør maksimalt gå én uke før saken er ferdigbehandlet, skriver Henrichsen i en epost.

Henrichsen oppfatter situasjonen på Sykehuset Levanger som uheldig, særlig med tanke på det dårlige samspillet mellom pasient og sykehus.

Likevel framholder han viktigheten av personlig frihet i helsevesenet.

- Frivillighet er til å foretrekke I mange tilfeller kan det bli for omstendelig å tvangsisolere pasienter, ifølge seniorrådgiveren.

- Det bør i den sammenheng kanskje ses på hva som kan gjøres for å få fortgang i slike saker. En tanke kan være å utvide adgangen til hastevedtak til også gjelde § 5-3 om tvungen isolering og ikke bare § 5-2 om tvungen undersøkelse. På en annen side skal det være en høy terskel for å benytte seg av tvang i helsevesenet, frivillighet er langt å foretrekke, skriver Henrichsen til Dagbladet.

Svein Henrichsen forteller at det for øyeblikket foregår et påbegynt prosjekt ved navn «Smittevern i Norge» hvor Helsedirektoratet skal kartlegge kommunene og andre instansers erfaringer med smittevernloven.

- På bakgrunn av resultatene av denne vil vi se på eventuelle behov for endring. Bakgrunnen er blant annet evaluering etter pandemien i 2009, så dette er ikke avhengig av dagens tuberkulosesituasjon.