Kunne lettet presset mot Tore Tønne

BA-HRs styreleder, Rolf Johan Ringdal, vedgår at presset mot avdøde Tore Tønne ville lettet dersom advokatfirmaet hadde opptrådt mer åpent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det kan nok tenkes at det ville ha lettet presset mot Tønne hvis vi hadde opplyst at Tønne ikke var kjent med måten BA-HR hadde fakturert hans honorar på overfor Aker RGI, sier Ringdal til Dagbladet.

Han oppgir taushetsplikt som begrunnelse for å skjule Tønnes navn.

- Hvilken taushetsplikt?

- Den alminnelige taushetsplikten, svarer han.

Tar selvkritikk

I går leverte BA-HR sin redegjørelse i «Tønne-saken» til Den Norske Advokatforening. Foreningen vil granske BA-HRs rolle og behandle firmaets forklaringer i sitt hovedstyremøte førstkommende torsdag. Sentralt står BA-HRs utforming av en faktura til Aker RGI for juridisk bistand i forbindelse med et mulig oppkjøp av ABBs olje- og gassdivisjon. Denne regningen ble blåst opp med 1,5 millioner kroner - penger som seinere ble overført til Tore Tønne for hans arbeid med Akers kjøp av Kværner vinteren 2001/2002.

- Vi ser i ettertid at fakturaen kunne vært annerledes utformet og beklager at fakturaen har gitt grunnlag for reaksjon fra Økokrim, sier Ringdal, som også tar selvkritikk for firmaets mediehåndtering.

Økokrim har i ettertid tiltalt Ringdals kollega Øyvind Eriksen for en rekke brudd på regnskapsloven i forbindelse med fakturaen.

Nevnte ikke notat

På en pressekonferanse i går redegjorde Rolf Johan Ringdal i nær 40 minutter for sitt syn på BA-HRs rolle i Tønne-saken. Målet var ifølge Ringdal å «klargjøre og avmystifisere» BA-HRs rolle.

I sin gjennomgang av Tønne-saken nevnte han likevel ikke med ett ord det for Tore Tønne belastende interne BA-HR-notatet som knyttet Tønne til et lån hos Kjell Inge Røkke mens han var statsråd. Opplysningen var feil, gjentok Ringdal i går.

- Jeg så ikke noe poeng i å dvele ved gamle feil som dessverre var begått. I forhold til notatets formål, å begrunne bakgrunnen for utformingen av fakturaen, var dette en feil uten betydning.

- Det står også i notatet at Kjell Inge Røkke i november/desember 2001 orienterte dere om at et slikt lån forelå. Er det også feil?

- Ja, dessverre, sa styrelederen, og framholdt at det ikke eksisterte noe lån før i april 2002 og at BA-HR ble orientert om dette måneden etter.

- Men skal ikke et advokatfirma bruke korrekte opplysninger også i interne notater?

- Jo, selvsagt, men i rask intern kommunikasjon kan som kjent unøyaktigheter forekomme.

Avdøde Tore Tønnes advokat, Olav Braaten, sier til Dagbladet at Tønne oppfattet det som svært belastende at notatet fra BA-HR inneholdt disse påstandene.

- Røkke tok initiativet

Kjell Inge Røkke har tidligere avvist at Tore Tønne jobbet på oppdrag fra ham under overtakelsen av Kværner. På en pressekonferanse 17. desember i fjor, sa Røkke:

- I 2001 var ikke Tore Tønne konsulent for undertegnede.

I BA-HRs gjennomgang av saken heter det imidlertid:

«Etter initiativ fra Aker RGI engasjerte Tønne seg i arbeidet med å få avklart eiersituasjonen i, og finansieringen av, Kværner.»

Ringdal framholder at Aker RGI var initiativtaker, men at BA-HR ble Tønnes viktigste oppdragsgiver i prosessen.

Ifølge Ringdal var det åpenhet mellom alle parter når det gjaldt Tønnes engasjement i forbindelse med jobben:

- Mellom Tønne og Aker RGI var det åpenhet. Mellom Aker og BA-HR har det vært åpenhet, og mellom BA-HR og Tønne har det også vært åpenhet, med forbehold om at Tønne ikke var kjent med måten det ble fakturert på.

- Det er vel en vesentlig mangel ved åpenheten?

- Ja vel, svarer Ringdal.

Kritiserer Økokrim

I sin redegjørelse retter BA-HR skarp kritikk mot Økokrim. Etterforskningen har ikke ført til at Økokrim har framskaffet bevis verken på korrupsjon, hvitvasking, dokumentmakulering eller bedrageri, framholder BA-HR og konkluderer: «Økokrim gjorde til tross for den massive medieomtale ingenting for å meddele disse negative resultater av etterforskningen til media.»

- TØNNE VISSTE IKKE: BA-HR-advokat Rolf Johan Ringdal innrømmet i går at Tore Tønne ikke kjente til den kontroversielle regningen som skjulte millionutbetalingen til Tønne. - Tore Tønne visste ikke hvordan vi fakturerte Aker RGI, sier Ringdal til Dagbladet.