Kunnskap og kvalitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Studentene bruker ikke mer tid på studiene enn før, og norsk høyere utdanning er ikke blitt mer internasjonal. Det er blant konklusjonene i en evalueringsrapport om universitets- og høyskolereformen. Den såkalte kvalitetsreformen skulle effektivisere studieløpet, og tilpasse gradene en internasjonal standard. Den gamle cand. mag ble eksempelvis til «bachelor», mens hovedfagseksamen ble endret til «mastergrad». Samtidig ble normert studietid redusert fra henholdsvis 4 og 6 år til 3 og 5. Dette skulle sikre raskere gjennomstrømming på lærestedene. Foreløpig er det usikkert om dette er oppnådd. Reformen er relativt fersk og forskningen har pågått parallelt med at lærestedene har innført de nye systemene.Det forskerne har funnet ut er at studentene er blitt mer effektive. De skriver mer oppgaver underveis i studiet, får bedre tilbakemelding fra sin lærere og har flere eksamener. Selv om ikke studieinnsatsen har økt i antall timer per uke, er studentene blitt mer selvstendige selv om de holder seg mest til pensum. De færreste studenter er «heltidsstudenter», selv om et stort flertall definerer seg som det. Så er spørsmålet om reformen har gitt de ønskede resultater. Er norske høyere læresteder blitt bedre? Er studentene blitt flinkere? Kommer de seg raskere ut i arbeidslivet? Det vet vi ikke riktig. Rapporten forteller at norske universiteter og høgskoler lojalt har fulgt opp politiske vedtak og utviklet studietilbud som ønsket. Lærerne har økt sin innsatsen i forhold til studentene, men sier de sliter med å få nok tid til forskning. Til tross for dette er ikke læringsmiljøet blitt tettere. Studentene kjenner ikke sine lærere like godt som de gjorde før. Dessuten gjør studentene det de må gjøre. De synes ikke kritisk og vurderende lesning er viktig. De tar seg ikke en ekstrasving. De «ligger» ikke et par år ekstra ved universitetet. I vår tid har vi ikke tid til å ta oss tid. Desto viktigere er det at vi får belegg for at en kvalitetsreform fører til større kvalitet for studenter og utdanningsinstitusjoner. For å få klare svar på det trengs mer tid og mer forskning.