Kunnskapsløse Dagbladet

vedtak i UNEs enkeltsaker fattes av selvstendige beslutningtakere – nemndledere og nemndmedlemmer – som verken kan instrueres av statsråden eller UNEs direktør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

AFGHANER-SAKEN: Dagbladet demonstrerer på lederplass 13. juli at avisa etter seks og et halvt år ennå ikke har fått med seg hvordan Utlendingsnemnda (UNE) fungerer. Avisa skriver nemlig at jeg som UNE-direktør har stått for en linje i Afghanistansaker som UNEs stornemnd nå har korrigert. Som om jeg som direktør skulle ha fullmakter til å bestemme UNEs praksis, noe jeg etter loven ikke har, uansett om problemstillinger er belyst gjennom stornemndvedtak eller ikke.

På ett eller annet tidspunkt bør det sige inn også hos Dagbladet at vedtak i UNEs enkeltsaker fattes av selvstendige beslutningtakere – nemndledere og nemndmedlemmer – som verken kan instrueres av statsråden eller UNEs direktør. Når jeg som UNE-direktør forklarer UNEs vedtak, er det ut fra vurderinger og begrunnelser foretatt av andre enn meg selv. Det Dagbladet omtaler som «den ordinære nemnda», som avisa mener er blitt korrigert av stornemnda, er 18 nemndledere og 250 nemndmedlemmer, hvor forøvrig også stornemndas nemndledere og nemndmedlemmer selv inngår.

Jeg kan altså ikke som UNE-direktør instruere beslutningstakerne før vedtak fattes, men jeg kan konstatere hva de har kommet til og bidra til å kommunisere dette mot offentligheten, som et bidrag til faktabasert samfunnsdebatt. Også når det gjelder innholdet og betydningen av stornemndvedtaket er det et åpenbart behov for dette, siden for eksempel Dagbladets leder forvirrer mer enn den forklarer. La meg derfor opplyse følgende:

De aktuelle stornemndvedtakene belyser spørsmålet om i hvilken grad personer fra ustabile områder i Afghanistan kan henvises til opphold i stabile områder i landet. Vedtakene berører ikke spørsmålet om å returnere personer som kommer fra stabile områder, noe både FN og UNEs praksis åpner for. Ingen som hittil er sendt tilbake til Afghanistan omfattes av problemstillingen stornemnda hadde til oppgave å belyse.

Selv om Dagbladet skulle ønske det annerledes, er stornemndas avgjørelse en videreføring av en praksis UNE har fulgt i den senere tid. Utviklingen i den sikkerhetsmessige og humanitære situasjon i Afghanistan danner bakgrunnen for den praksisjustering som her har funnet sted. Denne justeringen – foretatt gjennom en rekke enkeltvedtak fra mange selvstendige beslutningstakere – lå altså allerede inne før stornemndvedtakene forelå. Også av den grunn er det misforstått når Dagbladet hevder det foreligger noen korreks fra stornemnda overfor «den ordinære nemnda».

Dagbladet skriver: «Stornemndas vedtak viser at det er atskillig rom for skjønn og utvist medmenneskelighet mellom paragrafene». Ja, det er et slikt rom, og det benyttes altså av UNE også i det store antallet saker som ikke avgjøres etter stornemndbehandling. Senere tids praksis og stornemndas vedtak vil føre til at en rekke afghanere som kommer fra ustabile områder ikke vil bli sendt tilbake til andre områder som er stabile, selv om stornemndas avgjørelse åpner for at det fortsatt kan skje dersom asylsøkerens personlige forutsetninger tilsier det.