- Kutt ut TV-kranglingen

- Det tjener ikke politikken at politikerne kaster seg inn i useriøse debatter med populistiske og outrerte standpunkter, sier stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Hun mener Stortinget mister troverdighet når politikerne bruker tida på TV-debatter og talkshow.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GJENGANGERE: Disse har kranglet på TV i hele høst. Det kan ha bidratt til folks minskende tillit til dem.

Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl og statsminister Kjell Magne Bondevik har grunn til å være bekymret. En fersk MMI-undersøkelse viser en dramatisk tillitssvikt til regjeringen, Stortinget og politikere som yrkesgruppe.

I november 1996 svarte 70 prosent at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til regjeringen. I dag er det bare 39 prosent av befolkningen som mener det samme.
Når det gjelder yrkesgruppen politikere svarer bare 33 prosent at de har svært stor eller ganske stor tillit til dem.

Mange grunner

Mindretallsregjeringens vanskelige situasjon, gjensidig kritikk og motsetninger styrker ikke folks tillit til politikerne. All hakkingen og uenigheten blir forsterket i useriøse TV-debatter, mener stortingspresidenten.

- Slike programmer bidrar ikke til å øke politikernes troverdighet, der er jeg helt enig med Kolle Grøndahl, sier Jo Benkow.

Stortingsrepresentant Inge Lønning (H) sier det slik:

- Jo mer seriøst temaet er, jo mindre passer det i debattprogrammer som for eksempel TV2s «Holmgang». Jeg tror at noe av politikernes tillitskrise skyldes at mange politikere har kastet seg på denne happenings-formen, at de stiller opp og svarer på mer eller mindre idiotiske spørsmål.

Uforståelig

Samtidig mener Lønning at stortingsrepresentantenes interne språk er vanskelig for folk flest. Når politikere debatterer aktuelle problemer, kan mye av det som blir sagt gå folk flest hus forbi. Dette problemet forsterkes av at politikken i de seinere åra er blitt et nærmest livslangt yrke, mener Høyre-nestlederen.

- Når vi har en regjering som både dobbel- og trippelkommuniserer, får folk flest problemer med å fatte hva som foregår. Regjeringen liker å framstå som en nei-regjering. Like fullt blir regjeringen sittende, selv om vi får både en veterinæravtale og et framtidig Schengen-samarbeid. At noen statsråder fra Sp tar dissens gjør ikke saken bedre. Det er åpenbart at slike ting gjør noe med folks tillit til politikerne, sier Lønning.

SV-leder Kristin Halvorsen er ikke bekymret for debattprogrammene i seg selv, men hun mener flere viktige debatter burde føres i stortingssalen framfor i TV-studioer.

Hun peker på at medieutviklingen de siste åra nærmest tvinger politikerne til å vandre fra kanal til kanal.

- For 20 år siden nådde en politiker hele folket ved å uttale seg til NRK. I dag er det ikke slik, sier hun.

- Tenk dere om!

- Representantene og partiene må tenke over hva de sier og gjør, og hvordan deres oppførsel blir oppfattet. Jeg tror for eksempel at politikere som er sure, tverre og kritiske mister troverdighet i lengden. At man alltid er uenige virker nok også negativt. Man må velge sakene med omhu. På samme måte virker det ikke tillitvekkende når det ikke tillates debatt innad i partigruppene, sier Kolle Grøndahl.

Hun vil imidlertid ikke si at budsjettdramaet tidligere i høst er et eksempel på politisk handlemåte som svekker folks tillit til Stortinget og regjeringen.

- Folk må være oppmerksom på at vi i høst var vitne til en sterk maktkamp. Det var en sunn og viktig maktkamp som demokratiet er tjent med, sier hun.