REAGERER: SV-leder Audun Lysbakken og tillitsvalgt Per Christian Tjønnfjord ved Lofsrud skole i Oslo, er kritiske til at tilskuddsordningen med flere lærere i ungdomsskolen kuttes uten at den er blitt evaluert. FOTO: Tomm W. Christiansen / Dagbladet
REAGERER: SV-leder Audun Lysbakken og tillitsvalgt Per Christian Tjønnfjord ved Lofsrud skole i Oslo, er kritiske til at tilskuddsordningen med flere lærere i ungdomsskolen kuttes uten at den er blitt evaluert. FOTO: Tomm W. Christiansen / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet:

Kutter ordning med flere lærere uten å ha evaluert effekten

Til neste år forsvinner 600 lærerstillinger i ungdomsskolen. SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig på at tilskuddsordningen med flere lærere kuttes, uten at regjeringen har evaluert den. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Høsten 2012 vedtok den rødgrønne regjeringen å bevilge 1,5 milliarder kroner over en fireårsperiode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Hensikten med tilskuddsordningen var å sikre bedre resultater for skoler med høy elevtetthet og svake resultater.

Ordningen skulle følgeevalueres etter oppstarten høsten 2013, men etter at den blåblå regjeringen overtok samme høst ble anbudet med evaluering stoppet. Etter press fra flere hold, lovet likevel kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i vår at ordningen skal evalueres.

I statsbudsjettet for 2017 varsler regjeringen at tilskuddsordningen kuttes. Evalueringen legges først fram etter at ordningen avsluttes neste år.

Det reagerer SV-leder Audun Lysbakken kraftig på.

- Ufattelig beslutning

- Det er helt ufattelig at kunnskapsministeren kutter ordningen før han vet hvor godt den faktisk har virket. Det vitner om en kunnskapsminister som ikke lytter til skolen og lærerne, mener Lysbakken.

Partilederen mener beslutningen viser at kunnskapsministeren ikke er særlig interessert i å innhente kunnskap.

- Det er et unisont rop fra skolen om at flere lærere per elev styrker undervisningen. Dette er alle lærere jeg snakker med enige om. Ordningen skal hjelpe ungdomsskolene som trenger det aller mest, og det er hårreisende at regjeringen ikke vil fortsette denne prioriteringen, kritiserer Lysbakken.

Mener ordningen fungerer

SV-lederen får støtte i saken fra lærer og tillitsvalgt Per Christian Tjønnfjord ved Lofsrud skole i Oslo. Skolen er en av de 165 ungdomsskolene i landet som fikk flere lærere som følge av tildelingen.

- Vi har hatt fire ekstra lærere og synes ordningen har fungert veldig godt. Det har gitt lærerne mer tid til hver enkelt elev og gitt oss bedre mulighet til å nivådifferensiere undervisningen, forteller Tjønnfjord.

- Svært synd

Han mener flere lærere har bidratt til både bedre trivsel og bedre resultater på skolen.

- Det er alltid flere faktorer som spiller inn når man skal evaluere resultatene og årsakene, men lærerne hos oss er enige om at høy lærertetthet har god effekt. At ordningen fjernes er derfor svært synd og det er spesielt at det skjer før den i det hele tatt er vurdert, mener den tillitsvalgte.

- Urimelig kritikk

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er oppgitt over kritikken fra SV, som han mener ikke holder mål.

- Dette er en prøveordning som den forrige regjeringen selv bestemte skulle avsluttes etter fire år. Det har aldri vært meningen at ordningen skulle forlenges. En forsøksordning er en forsøksordning. De 600 stillingene som kuttes er ikke faste, men midlertidige stillinger på fire år. At SV nå retter kritikk mot oss for å avslutte noe som alltid har vært midlertidig er derfor helt urimelig, mener kunnskapsministeren.

Evalueres neste år

Han understreker at evalueringen vil legges fram etter at ordningen er avsluttet høsten 2017.

- Evalueringen vil stå ferdig i 2017. Vi skal gjøre en grundig evaluering og kartlegge resultatene. Men uansett resultat ville ikke forsøksordningen med skolene som deltok blitt videreført. Jeg forstår at skolene som har hatt ekstra lærere synes det er dumt at disse stillingene forsvinner, men jeg tror alle er enige i at det ville vært urimelig å fortsette å bevilge penger i flere år til akkurat de samme skolene som for mange år siden hadde dårlige resultater og derfor ble utvalgt akkurat da, sier Isaksen.

Kaller ordningen «sen innsats»

I Stortingets spørretime onsdag, uttalte statsminister Erna Solberg (H) at avviklingen av tilskuddsordningen er riktig prioritering.

- Når det gjelder de 600 stillingene i ungdomsskolen er dette «sen innsats», altså reparasjonsarbeidet, så var det et tidsbegrenset forsøk som ble innført av den rødgrønne regjeringen. At vi nå avvikler dette forsøket og øker satsingen på tidlig innsats, mener jeg er en riktig prioritering, sa Solberg ifølge NTB.

Lysbakken slakter argumentet om at ordningen med flere lærere i ungdomsskolen er «sen innsats».

- Jeg er helt for at man øker satsingen tidlig i opplæringen, men det betyr ikke at man ikke også bør gjøre det på ungdomsskolen. Ungdomsskolelærere gjør en enormt viktig innsats for elevene og deres videre skolegang, og holdningen om at det er for sent å gjøre noe på ungdomsskolen vekker oppsikt blant lærerne, hevder han.

Kjemper for videreføring

SV-lederen sier han nå vil gjøre sitt ytterste for at ordningen videreføres.

- Poenget var at den skulle danne grunnlaget for en videre opptrapping og være begynnelsen på en stor innsats for å bedre resultatene i ungdomsskolen. Vi må i det minste få et ordentlig svar på hvordan ordningen har fungert før den kuttes, avslutter Lysbakken.