Kvinne måtte kastes ut av politibil

En kvinne (19 måtte sitte to døgn i varetekt, etter at hun nektet å forlate en polititi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Bakgrunnen var at politiet hadde arrestert og plassert kvinners kjæreste i en politibil, etter et masseslagsmål utenfor Fishermans pub på Langbryggen i Arendal. Da 19-åringen fikk kjæresten i cellebilen, gikk hun like godt inn og satte seg.
—Jeg ville være sammen med kjæresten min, forklarer kvinnen til politiet.

En polititjenestemann så imidlertid at kvinnen gikk ulovlig inn i politibilen. Han ba henne gjentatte ganger om å forlate bilen, men gjorde det klart at ville bli hos kjæresten. Politiet måtte bruke makt. 19-åringen satte seg til motverge da en politibetjent fjernet henne fra bilen, og han måtte dra henne ut med makt.

—Etter at hun var kommet ut av bilen rettet hun et slag mot meg. Jeg merket at slaget kom og fikk bøyd meg unna, slik at slaget så vidt streifet hodet mitt, sier politimannen.

Håndjern

Ifølge hans egen forklaring var det ikke særlig kraft i slaget. Dette slaget gjorde imidlertid at politiet ville pågripe domfelte, og i den forbindelse sette håndjern på henne. Hun ble plassert mot bilen med ryggen mot politimannen. Mens hun sto slik rettet hun flere målrettede spark bakover og traff mannen på leggen.

— Sparkene medførte at jeg ble øm i leggen i noe tid etterpå. Det oppsto også hudavskraping og blåmerker på leggen, forklarer han. Dette skulle i utgangspunktet føre til ubetinget fengsel.

I Agder lagmannsretten ble kvinnen dømt til 18 dagers ubetinget fengsel. Kvinnen anket til Høyesterett, og har fått 43 timers samfunnstjeste.

En enstemmig Høyesterett er kommet til at det i dette tilfellet må være riktig å ilegge samfunnsstraff og ikke ubetinget fengsel.

Sårbar

— De foreliggende personundersøkelser viser at vi står overfor en ungdom i en sårbar livssituasjon og med personlige problemer. Jeg er usikker på hvordan soning av en fengselsstraff, selv en kortvarig, vil virke på henne. På den annen side vil soning av samfunnsstraff kunne gi mulighet for at hun får trening i og hjelp til etablering av en strukturert og ordnet tilværelse.

Hun vil således bli pålagt å møte til faste tider, både til tjenesten og til oppfølgingssamtaler, vitende om at brudd på vilkårene vil føre til at hun må sone den subsidiære frihetsstraffen. Jeg tilføyer at soning av samfunnsstraff for en ungdom i hennes alder ikke nødvendigvis vil bli oppfattet som en mildere reaksjon enn soning i fengsel, ifølge Høyesterett.