Kvinneforakt?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Er det rett og rimelig at voldtektsforbrytere skal få vesentlig mildere straffer enn momssvindlere? Det er i hvert fall den grelle virkeligheten som beskrives i dagens utgave av Magasinet. Mens voldtektsforbrytere som påfører sine ofre langvarige og ofte uopprettelige psykiske skader, slipper unna med mellom ett og tre års fengsel, får hvitsnippforbrytere fengselsstraffer på seks- sju år for bedrageri og korrupsjon.
  • Her er domstolene i utakt med lovgiverne. Loven åpner for inntil 15 års fengsel i grove sedelighetssaker, men straffeutmålingen i praksis ligger på to til tre år, altså i den nedre delen av skalaen. At voldtektsforbrytere får mindre straff enn vinningsforbrytere, strider mot den alminnelige rettsoppfatningen og svekker tilliten til domstolene. Sagt på en annen måte: berettiget mistanke om kvinneforakt kan utvikle en forakt for rettsapparatet. Det er på tide at dommerstanden reagerer.