Sivilombudsmannen med krass kritikk av kvinnefengsler:

- Kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn

Kvinnelige fanger sitter mer innelåst på cella enn mannlige innsatte. Noen har ikke toalett, og flere soner på for høyt sikkerhetsnivå. De har færre aktivitetstilbud, og de opplever en reell risiko for seksuell trakassering.

KRITIKK FOR ARBEIDSTILBUD: Kragerø fengsel, som er et rent kvinnefengsel, får kritikk av Sivilombudsmannen: 
<div>
</div><div>«Tilbudet de innsatte har er å pakke skruer for en produsent av våtromssystemer. Arbeidet er rutinepreget og gir ingen kvalifikasjoner som kan nyttiggjøres etter endt soning», heter det i rapporten som publiseres i dag.</div>
KRITIKK FOR ARBEIDSTILBUD: Kragerø fengsel, som er et rent kvinnefengsel, får kritikk av Sivilombudsmannen:
«Tilbudet de innsatte har er å pakke skruer for en produsent av våtromssystemer. Arbeidet er rutinepreget og gir ingen kvalifikasjoner som kan nyttiggjøres etter endt soning», heter det i rapporten som publiseres i dag.
Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 2014 har Sivilombudsmannen besøkt de fleste fengslene i Norge der kvinner kan bli plassert. I dag offentliggjør de en rapport basert på disse besøkene, og konklusjonen er klar: Kvinner soner under dårligere vilkår enn menn.

- Samlet sett har vi funnet en rekke forhold som setter kvinnelige innsatte i en dårligere situasjon enn mannlige - og som er i strid med internasjonale normer på området, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Dagbladet.

LITEN LUFTEGÅRD: «Kragerø fengsel har den absolutt minst tilfredsstillende løsningen med en luftegård på rundt 70 kvadratmeter. Den er asfaltert, omgitt av høye vegger med nettinggjerde over, gir ikke mulighet til utsyn og begrenset tilgang til direkte sollys», skriver Sivilombudsmannen.
LITEN LUFTEGÅRD: «Kragerø fengsel har den absolutt minst tilfredsstillende løsningen med en luftegård på rundt 70 kvadratmeter. Den er asfaltert, omgitt av høye vegger med nettinggjerde over, gir ikke mulighet til utsyn og begrenset tilgang til direkte sollys», skriver Sivilombudsmannen. Vis mer
LITEN LUFTEGÅRD: «Kragerø fengsel har den absolutt minst tilfredsstillende løsningen med en luftegård på rundt 70 kvadratmeter. Den er asfaltert, omgitt av høye vegger med nettinggjerde over, gir ikke mulighet til utsyn og begrenset tilgang til direkte sollys», skriver Sivilombudsmannen.
LITEN LUFTEGÅRD: «Kragerø fengsel har den absolutt minst tilfredsstillende løsningen med en luftegård på rundt 70 kvadratmeter. Den er asfaltert, omgitt av høye vegger med nettinggjerde over, gir ikke mulighet til utsyn og begrenset tilgang til direkte sollys», skriver Sivilombudsmannen. Vis mer

I rapporten trekkes det fram en rekke eksempler som underbygger konklusjonen:

  • Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger.
  • Kvinner soner på celler som ikke har toalett.
  • Mange kvinner har et betraktelig dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og tilbud om fysisk aktivitet.
  • Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til reell arbeidstrening enn menn.
  • Kvinner i fengsel har dårligere tilbud om rusmestring sammenlignet med menn.
  • Enkelte kvinner risikerer å måtte sitte i fengsel med høyere sikkerhetsnivå enn det saken deres tilsier på grunn av begrensede fengselsplasser for kvinner.
  • Kvinnelige innsatte risikerer å måtte sitte i fengsler langt fra familie og egne barn på grunn av få egnede soningsplasser.

Seksuell trakassering

SIVILOMBUDSMANN: Aage Thor Falkanger.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
SIVILOMBUDSMANN: Aage Thor Falkanger. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

Det finnes 43 fengsler i Norge, og fire av disse er rene kvinnefengsler. Kvinner soner imidlertid også i såkalte kombinasjonsfengsler sammen med menn.

- Internasjonale standarder og nasjonale føringer tilsier at kvinnelige og mannlige innsatte ikke bør sone sammen uten at de kvinnelige innsatte skjermes på en forsvarlig måte, sier Falkanger.

- I dag er praksis ikke tilfredsstillende.

Det påpekes i rapporten at kvinner som soner i kombinasjonsfengsler opplever å få mye uønsket oppmerksomhet fra menn.

- Vi er bekymret over at flere kvinner har rapportert om utrygghet som følge av uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte, og mener at det er en reell risiko for seksuell trakassering og overgrep i slike situasjoner i norske fengsel, sier Falkanger.

Ble gravid under soning

I rapporten vises det blant annet til et tilsynsbesøk i Drammen fengsel i mai, der det ble oppdaget at kvinnelige og mannlige innsatte på to avdelinger hadde felleskapstid sammen i korridorene. De innsatte hadde også anledning til å være inne på hverandres celler, uten å lukke døra.

MANGLET TOALETT: Flere av cellene i Drammen fengsel manglet toalett, ifølge Sivilombudsmannens rapport. Foto: Sivilombudsmannen.
MANGLET TOALETT: Flere av cellene i Drammen fengsel manglet toalett, ifølge Sivilombudsmannens rapport. Foto: Sivilombudsmannen. Vis mer

Under tilsynsbesøket ble forebyggingsenheten gjort oppmerksom på at en kvinnelig innsatt i fjor hadde blitt gravid under soning i fengselet.

Falkanger sier at på generell basis er sex noe som kan bli brukt som et byttemiddel i fengsel, og at der kvinner og menn soner i fellesskap er det viktig med tiltak som motvirker denne typen uheldige konsekvenser.

Han presiserer også at Drammen fengsel har besluttet å ikke ha kvinnelige innsatte mer, og at det i framtida vil bli et rent mannsfengsel.

Har ikke toalett

I rapporten påpekes det at kvinner har særskilte sanitære behov, spesielt i forbindelse med menstruasjon, overgangsalder og ved graviditet - og at dette er noe det ikke har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til i flere av fengslene.

Det vises blant annet til at kvinner har sonet på celler uten toalett.

«Utlåsing fra celler for å gå på toalett kan ta tid. Dette kan medføre at de innsatte må tisse på vasken eller gjøre fra seg i egne dobøtter. En slik ordning er ikke tilfredsstillende», heter det i rapporten.

En annen utfordring er at kvinnene tilbringer for mye tid på cella, ifølge rapporten.

«Det ble funnet at en svært høy andel innsatte tilbringer mindre enn åtte timer utenfor cellen sin per dag», skriver Sivilombudsmannen om Drammen fengsel.

Og videre:

«Sammen med begrensede muligheter for aktivitet både på hverdager og i helger er dette problematisk».

Luftegård uten utsyn

Kragerø fengsel, som er et rent kvinnefengsel, er blant dem som får kritikk for arbeidstilbudet:

«Tilbudet de innsatte har er å pakke skruer for en produsent av våtromssystemer. Arbeidet er rutinepreget og gir ingen kvalifikasjoner som kan nyttiggjøres etter endt soning».

Fengselet, som opprinnelig er fra 1890, får dessuten kritikk for luftegården:

«Kragerø fengsel har den absolutt minst tilfredsstillende løsningen med en luftegård på rundt 70 kvadratmeter. Den er asfaltert, omgitt av høye vegger med nettinggjerde over, gir ikke mulighet til utsyn og begrenset tilgang til direkte sollys», skriver Sivilombudsmannen.

Falkanger sier til Dagbladet at han forventer at denne rapporten vil få stor betydning, og at myndighetene tar den seriøst.

Også påpeker han at ikke alt står dårlig til:

- De innsatte er veldig fornøyd med de som jobber i fengslene. De ansatte gjør en ordentlig jobb innenfor de rammene de har.