OPPGITT: Advokat Olav Lægreid snakker på Skype-telefon - slik han også ønsker at klienten skal få gjøre med psykologen sin. Foto: Endre Vellene / Dagbladet
OPPGITT: Advokat Olav Lægreid snakker på Skype-telefon - slik han også ønsker at klienten skal få gjøre med psykologen sin. Foto: Endre Vellene / DagbladetVis mer

Kvinnen har fått dekket psykologhjelp i over fire år. Nå er det slutt - fordi hun bruker feil type telefon

- Det må være lov å bruke hodet, sier kvinnens advokat.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Kvinnen har i årevis fått dekket psykologhjelp fra Finland over telefon, slik hun har rett til som norsk borger. Nå er det slutt - fordi hun og psykologen bruker feil type telefon.

Helseøkonomiforvaltningen - Helfo - nekter nemlig å dekke kvinnens utgifter så lenge hun bruker Skype-telefoni.

Ikke Skype og e-post

Bakgrunnen for saken er at Helfo totalt ni ganger i fjor mottok søknader om dekning av utgifter som kvinnen hadde hatt til psykologhjelp via telefon. Kvinnen har fått behandling av psykologen helt siden 2011. Men da hun byttet fra telefon til Skype-telefoni fikk hun nei.

- Dette er en helt uforståelig avgjørelse. Helfo og Helsedirektoratet kan umulig forstå hva Skype er, sier advokat Olav Lægreid i advokatfirmaet Legalis til Dagbladet.

Han har representert kvinnen i klagesaken.

Alle parter er enige om at kvinnen hadde rett til å få dekket psykologhjelp fra et annet EØS-land. Alle parter er også enige om at hun hadde rett til å få dekket behandlinga selv om den foregikk over telefon.

Men fordi kvinnen på et tidspunkt gikk over til Skype-telefoni, har Helfo nå nektet å dekke utgiftene til behandlingen. I sitt vedtak skriver rådgiverne:

- (...) Det følger av rundskriv til folketrygdloven §5-7 at psykoterapi ved bruk av andre kommunikasjonsverktøy enn brev og telefon - som skype, e-post eller lignende, ikke dekkes etter bestemmelsen.

Dermed, oppgir Helfo, er det bare vanlig telefon og brev sendt i posten - ikke Skype-telefon eller e-post - som kan benyttes.

- Grovt urimelig

- Her har helsebyråkratene snublet i forståelsen av de faktiske forhold. De bør ønske ny teknologi velkommen, ikke stikke kjepper i hjulene for den, sier advokat Lægreid.

Der vanlige telefonsamtaler skjer over telenettet, foregår Skype-samtaler over Internett. Skype gjør det også mulig at du kan se den du snakker med.

- For min klient er nettopp det et viktig poeng. At hun og psykologen kan se hverandre har gitt henne større utbytte av konsultasjonene, sier Lægreid.

Han klaget inn Helfos vedtak - men har fått avslag. Advokat Lægreid anfører i sin klage at Skype nettopp er å gjennomføre en telefonsamtale med lyd og bilde - og i praksis derfor er det samme som telefon.

Lægreid viser til at kvinnen har fått behandling helt siden 2011, og at det framstår som vilkårlig og grovt urimelig at Helfo endrer praksis hele fem år ut i behandlingen. Han påpeker også at støtteordningen bør være teknologinøytral, og ikke gjelde enkelte typer telefonapparater, men ikke andre.

- Jeg stiller spørsmål ved om Helfo rett og slett ikke vet hva Skype er, sier Lægreid.

I forbindelse med klagen oversendte han en Skype-telefon av den aktuelle typen for å vise hva kvinnen har benyttet – uten at det hjalp.

Sikkerhetsgrunner

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet sier til Dagbladet at det er sikkerhetsgrunner til at det ikke er mulig å få refusjon for psykologhjelp via Skype.

- Skype oppfyller ikke sikkerhetskravene for å kunne utveksle helseopplysninger. Det er også årsaken til at man ikke kan benytte e-post, sier Mathisen.

- Dette handler om personvernsikkerhet og datasikkerhet. Det er sikrere med vanlig telefon, der er det vanskeligere å overhøre og hacke seg inn på linja.

Samtidig bruker helsemyndighetene også vanlig brev, framfor e-post. I postgangen er en rekke personer garantert å være innom brevet, likevel anses dette formatet å være tryggere.

KNUTE PÅ TRÅDEN: Advokat Lægreid har blant annet sendt inn en slik USB-telefon til Helfo for å poengtere de minimale forskjellene mellom telefoni og Skype. Foto: Endre Vellene / Dagbladet
KNUTE PÅ TRÅDEN: Advokat Lægreid har blant annet sendt inn en slik USB-telefon til Helfo for å poengtere de minimale forskjellene mellom telefoni og Skype. Foto: Endre Vellene / Dagbladet Vis mer

- Vi anser tradisjonelt telefon og vanlig brev for å være sikrere. Moderne mobiltelefoner er vanskeligere å avlytte enn ukryptert kommunikasjon via Internett. Og vi forutsetter jo at et vanlig, lukket brev forblir lukket i hele leveringskjeden frem til mottaker, det er forbudt å åpne og lese andres post, sier Mathisen.

- Det er vel også forbudt å hacke IP-telefonlinjer, på samme måte som det er forbudt å åpne andres brev?

- Det er det nok sikkert. Men dette dreier seg om de sikkerhetskravene lovgiver har stilt når det gjelder digital formidling av helseopplysninger, sier Mathisen.

Mer effektivt

Mathisen sier at direktoratet ser at nyvinninger vil kunne effektivisere behandlingene.

- Fastlegene kommuniserer nå digitalt med pasientene sine, men det er en profesjonsordning som er langt framme når det gjelder bruk av nyvinninger. Psykologene har ikke vært så langt framme på det området, sier han.

Det har så langt ikke vært diskutert konkret å ta i bruk nye kommunikasjonsformer ved behandling hos psykologspesialist. Og i denne aktuelle saken er det altså kroken på døra for refusjon for behandlingen via Skype.

- Via Skype er det nok det. Det tilfredsstiller ikke kravene, sier Mathisen.

Direktør Siv Hvidsten i Helfos avdeling for klage, anke og regelverk skriver i en e-post til Dagbladet at Helfo har avslått klagesaken ut fra gjeldende regelverk.

- Der står det at Skype ikke kan benyttes som kommunikasjonsverktøy ved behandling hos psykolog. Det er Helsedirektoratet som forvalter regelverket.

- Direkte feil

Advokat Lægreid reagerer på helsebyråkratenes framstilling:

- Det blir direkte feil når Direktoratet i denne saken henviser til at de ikke kan godta ukryptert kommunikasjon via Internett. Skype er nettopp kryptert kommunikasjon. Dette framkommer direkte av supportsidene til Microsoft. Der står det også at den krypteringsstandarden som Skype bruker er den samme som brukes av amerikanske myndigheter til å beskytte sensitiv informasjon, hevder Lægreid.

Direktoratet ønsker ikke å kommentere dette.

- Jeg vil minne også minne om at det står ingenting i Helsedirektoratets rundskriv om hvorfor Skype ikke dekkes. Dessuten har ikke direktoratet, hverken i rundskrivet eller i klagesaken, redegjort for hvorfor Skype har en lavere grad av sikkerhet enn vanlig telefoni. Dette er en helt ny og ganske original begrunnelse. Direktoratet hevder nå også at lovgiver har satt denne begrensningen. Saken er jo den at deres begrunnelse følger av et rundskriv og ikke av loven, sier advokat Lægreid.

Ber Høie om hjelp

- Avslaget på vår klagesak har kostet min klient tusenvis av kroner, og vil også i framtida koste henne dyrt i behandlingsutgifter, sier en oppgitt advokat Olav Lægreid.

- Hun har sett seg nødt til – på tross av avslaget - å fortsette psykologbehandlingen via Skype, fordi den måten å kommunisere på er mye bedre for henne, sier Lægreid.

Han ber nå helseministeren gripe inn.

- Det er viktig å få fram at Skype ikke medfører merutgifter for det offentlige. Det er uansett ikke telefonien, men bare psykologens tidsbruk, som blir dekket av det offentlige. Jeg vil appellere til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å få oppdatert regelverket.