Kvinner er lommetyvenes nye ofre

Men fortsatt er flest menn ofre for kriminalitet.

FRASTJÅLET LOMMEBOKA: Her blir en kvinne omringet av en profesjonell lommetyvbande. Kvinnen ble frastjålet lommeboken og fikk kontoen tappet for 26 000 kroner.
FRASTJÅLET LOMMEBOKA: Her blir en kvinne omringet av en profesjonell lommetyvbande. Kvinnen ble frastjålet lommeboken og fikk kontoen tappet for 26 000 kroner.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I fjor ble det anmeldt 393 674 lovbrudd i Norge — godt over 1000 lovbrudd hver eneste dag.

Statistisk sentralbyrå la i dag fram tall som viser hvem som er ofre for disse lovbruddene.

Tallene viser en kraftig økning i antallet kvinner som utsettes for vinningskriminalitet — først og fremst tyveri.

Totalt 126 526 nordmenn ble utsatt for denne typen kriminalitet i fjor, en økning på 4,9 prosent fra 2011.

Antallet kvinner som er ofre har imidlertid økt med hele 12 prosent fra året før, mot 2 prosent for menn.


Verst i Oslo - Vi er forsiktige med å si noe om årsakene til dette. Det vi ser er at det er registrert flere kvinnelige ofre for grove og simple tyverier på offentlige steder. Spesielt i Oslo ser vi en betydelig økning. Økningen er knyttet til flere enn Oslo, men den er spesielt markant i Oslo, sier SSB-forsker Reid Jone Stene som har vært med på å utarbeide statistikken.

I hovedstaden var det i fjor nesten dobbelt så mange kvinner som menn som var utsatt for grovt tyveri fra person på
offentlig sted, - typisk lomme eller vesketyveri. 

Fortsatt er det likevel flest menn som anmelder vinningskriminalitet sett under ett med 69 900 menn mot 56 700 kvinner. I tillegg til tyveri innkluderer denne kategorien blant annet visse type svindel og underslag.

Oslo-befolkningen er generelt mer utsatt for vinningskriminalitet enn befolkningen i resten av landet.

2012 ble 5 prosent av Oslo-befolkningen registrert som offer for et eller flere vinningslovbrudd, mens den tilsvarende andelen i Sogn og Fjordane var 1,2 prosent.

Tendensen er videre at jo større kommunen du bor i er, desto større er risikoen for å bli utsatt for vinningskriminalitet.

Menn mest utsatt for vold I alt 13 600 menn og nesten 10 000 kvinner ble i 2012 registrert som ofre for voldslovbrudd. Andelen menn er dermed nesten 58 prosent, den samme som i 2011, ifølge SSB.

Det er imidlertid svært tydelig at kvinner og menn er ofre for forskjellige typer vold. 

I kategorien legemsbeskadigelse er hele 85 prosent av ofrene menn, og i kategorien legemsfornærmelse utgjør menn 61 prosent av ofrene.

Når det kommer til ofre for mishandling i familieforhold er det derimot kvinner som dominerer med 69 prosent. Blant ofrene for seksualkriminalitet er andelen kvinner 86 prosent.  

Unge utsatt På grunnlag av anmeldelsene til politiet er risikoen for å bli utsatt for voldslovbrudd klart størst for unge voksne, spesielt i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene.

Dette gjelder i særlig grad for menn, men også blant kvinner er det langt flere voldsofre i denne aldersgruppen. Mens hovedstadens befolkning er mer utsatt for vinningskriminalitet, er det befolkningen i Finnmark som er mest utsatt for vold.

I 2012 ble det registrert 8,2 ofre for voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i Finnmark. Dette er et betydelig høyere nivå enn blant de bosatte i Oslo, som hadde 6,3 voldsofre per 1 000 innbyggere. Sammenlignet med befolkningen i de syv fylkene med lavest andel voldsofre i 2012 har befolkningen i Finnmark mer enn dobbelt så stor risiko for å bli registrert som ofre for voldslovbrudd.