«Kvinner får annenrangs rettigheter»

Dagbladet intervjuer Geir Ulfstein, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvorfor reagerer du og menneskerettighetssenteret på denne plasseringen av kvinnekonvensjonen?

-  Vi mener kvinner på denne måten får annenrangs rettigheter. Kvinnekonvensjonen bør ikke ses på som mindre viktige menneskerettigheter. Det samme gjelder rasediskrimineringskonvensjonen som blir lagt inn i en egen lov og dermed heller ikke får forrang.

Hva er den praktiske betydning av dette?

-  Lover som diskriminerer kvinner kan bli stående, fordi kvinners rettigheter ikke får forrang for andre lover. Dette innebærer en manglende kontroll fra domstolenes side om vår lovgivning er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Norge har fra før et ganske dårlig grunnlovsvern i forhold til individets rettigheter, så vi har desto større behov for å støtte oss til det internasjonale menneskerettighetsvernet.

Hva er regjeringens motiv for dette?

-  Det kan være en følelse av at menneskerettighetskonvensjonene har gått for langt i å overstyre andre lover. I tillegg kommer Maktutredningens advarsel mot rettsliggjøringen av samfunnet.

Men det er jo påfallende at en regjering ledet av Kristelig Folkeparti sørger for å manøvrere slik at retten til unntak for likestilling i trossamfunn beholdes?

-  Ja, men jeg tror det har vært avgjørende. Jeg vet at mange er bekymret for dette med rettsliggjøring, og nå ville man si stopp og ta en tenkepause før lovverket fikk flere overordnede konvensjoner. På den annen side, en regjering ledet av KrF skulle være opptatt av menneskerettigheter generelt.

PROBLEMET: - Det kan se ut som om vi er opptatt av menneskerettigheter ute, mens vi betrakter menneskerettigheter som et problem hjemme, sier Geir Ulfstein. Foto: Rune Myhre
PROBLEMET: - Det kan se ut som om vi er opptatt av menneskerettigheter ute, mens vi betrakter menneskerettigheter som et problem hjemme, sier Geir Ulfstein. Foto: Rune Myhre Vis mer

Hva med høringsuttalelsene, har regjeringen brydd seg om dem?

-  Overhodet ikke. Det var 21 av 22 høringsinstanser som gikk inn for å få kvinnekonvensjonene inn i menneskerettsloven.

Norge er jo verdensmester i menneskerettigheter, hvordan oppfattes dette?

-  Jeg vet ikke hvor mange som følger med i hvordan vi gjør dette, men internasjonalt er man jo opptatt av at disse konvensjonene gjennomføres i praksis, ikke bare ratifiseres og legges til side. Å legge kvinnekonvensjonen inn i likestillingsloven er en mindre effektiv gjennomføring. Signaleffekten er at denne konvensjonen er mindre viktig enn f.eks. barnekonvensjonen som er plassert i menneskerettssloven.

Har Norge her havnet i selskap med muslimske land, hvor det er gjort reservasjoner mot delene som strider mot sharialovene?

-  Nei, det kan vi ikke si, men vi gjør den mindre effektiv. En internasjonal konvensjon blir fort verdiløs hvis mange reserverer seg og ikke sørger for en effektiv gjennomføring i praksis.

Hva har egentlig Maktutredningen med dette å gjøre?

-  Den har lansert begrepet rettsliggjøring av samfunnet, det er en bekymring for at politikernes handlefrihet blir redusert til fordel for lovgivning og overvåkingsorganer. Utredningen mener at den folkevalgte makt forvitrer og trer i bakgrunnen for lover og regler. Vi mener at menneskerettigheter stiller i en annen kategori. Det er grunnleggende rettigheter som trenger et spesielt vern.

Hvordan vurderer du signaleffekten av kvinnekonvensjonens plassering?

-  Det kan nå se ut som vi er opptatt av menneskerettigheter ute mens vi betrakter menneskerettigheter som et problem hjemme. Den underliggende forestilling er kanskje at dette ikke er så viktig, fordi vi er så gode og ordentlige. Men vi blir jo litt minnet på våre egne brister flere ganger. KRL-faget, Finnmarksloven, bruken av varetekt og ytringsfrihet for å nevne noen. Vi har en også en jobb å gjøre i egen bakgård, sier Geir Ulfstein.Geir Ulfstein ble intervjuet av Eva Bratholm.