Falske anklager om overgrep:

– Kvinner glir lettere inn i offerrollen

Mange unge gutter frykter falske anmeldelser for voldtekt.

FARLIG VÅPEN: Falske anklager om vold eller overgrep er et sterkt våpen. Selv om den viser seg å være falsk, vil den alltid hefte ved den som blir utsatt, mener Live Mehlum, Ressurssenter for menn. Foto: Morten Rakke
FARLIG VÅPEN: Falske anklager om vold eller overgrep er et sterkt våpen. Selv om den viser seg å være falsk, vil den alltid hefte ved den som blir utsatt, mener Live Mehlum, Ressurssenter for menn. Foto: Morten RakkeVis mer

– Vi lever i et samfunn som har tillit til at det er kvinnen som snakker sant i saker som dreier seg om vold og overgrep. Å utøve fysisk vold mot en kvinne er noe av det verste en mann kan gjøre – det strider mot mannlighetsidealer som sier at man som mann skal beskytte og ta vare på sin kvinne. Falske anklager om vold eller overgrep mot en mann er derfor et sterkt våpen kvinner kan ta i bruk. Selv om en anklage viser seg å være falsk, vil den alltid hefte ved den som blir utsatt, sier seniorrådgiver Live Mehlum ved Reform – ressurssenter for menn.

Mange henleggelser

Tall Dagbladet Magasinet har hentet inn fra Politidirektoratet viser at politiet hvert år behandler mellom 1800 og 2000 anmeldelser for falske anklager eller uriktige forklaringer.

Et stort antall blir henlagt, fordi politiet ikke klarer å finne beviser for hva som faktisk har skjedd.

Magasinet har også hentet inn samtlige dommer om falske anklager fra norske domstoler i perioden 2015-2018. Totalt er det snakk om 95 saker. 85 av dem endte i fellende dommer.

Nær sagt alle slags forbrytelser er representert, bortsett fra drap.

15 av sakene gjaldt voldtekt, voldtektsforsøk eller overgrep. Alle de 15 tiltalte var kvinner. 12 av dem ble dømt, 3 ble frikjent.

Ikke overrasket

Magasinet fortalte historiene om «Petter», «Alexander» og «Erik» som alle har opplevd å bli anmeldt for alvorlige seksuelle overgrep de beviselig ikke har begått.

Alle tre fortalte om store belastninger, til tross for at politiet har gått til sak mot kvinnene som anmeldte dem.

I «Petters» tilfelle ble kvinnen dømt til et år og fire måneder i fengsel. «Alexander» og «Erik» er innkalt som vitner i rettssaken mot kvinnen som anmeldte dem.

Saken skal opp seinere i sommer, og hvis kvinnen blir dømt, kan hun få inntil to års fengsel for å ha avgitt uriktig forklaring til politiet.

«Selv om en anklage viser seg å være falsk, vil den alltid hefte ved den som blir utsatt.» Live Mehlum, seniorrådgiver ved Reform – ressurssenter for menn

Verken Live Mehlum i Reform eller psykologspesialist Pål Grøndahl er overrasket over at i alle dommene Magasinet har innhentet som omhandler falske voldtektsanklager, så er anklagene fremsatt av kvinner.

–  Kvinnens våpen

– En kvinne glir mye lettere inn i offerrollen, mener Grøndahl.

–  For menn er det svært komplisert å fortelle om at de er blitt voldtatt eller utsatt for et overgrep fra en kvinne eller en annen mann. Det handler blant annet om samfunnets oppfatning av mandighet. En mann som forteller at han er blitt utsatt for et seksuelt overgrep fra en kvinne, kan bli møtt med holdninger som «var ikke det moro, da?»

UTENKELIG: Psykolog Pål Grøndahl mener det er såpass komplisert for menn å fortelle om eventuelle seksuelle overgrep de blir utsatt for, at det nærmest er utenkelig for en mann å komme med falske anklager om et overgrep. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
UTENKELIG: Psykolog Pål Grøndahl mener det er såpass komplisert for menn å fortelle om eventuelle seksuelle overgrep de blir utsatt for, at det nærmest er utenkelig for en mann å komme med falske anklager om et overgrep. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer

Mehlum mener også at det er nærmest utenkelig at en mann fremsetter falske anklager om å ha blitt voldtatt.

– Dette er kvinnens våpen. Sånn har det alltid vært og sånn er det fortsatt, sier hun og viser til forskning som viser at menn som blir utsatt for vold fra kvinner sjelden inngir anmeldelse:

– Én ting er tabuet ved å bli krenket av en som per definisjon er svakere. En annen er risikoen for at kvinnen svarer med å sende beskyldningene i retur, og snur saken. Da vet de at sannsynligheten er størst for at det er kvinnen som vil bli trodd.

Kjønnsdelt forbrytermønster

Der Magasinet utelukkende har funnet kvinnelige tiltalte i saker som gjelder falsk forklaring om voldtekt og overgrep, er kjønnsbalansen helt annerledes i de øvrige sakene.

Der er det 63 menn og 17 kvinner. De største sakstypene er ulike former for tyverier, ofte av biler, hvor tiltalte har skyldt på en annen person.

I 14 av sakene var det snakk om forsikringsbedrageri: Tiltalte hadde anmeldt et tyveri som aldri hadde funnet sted for å få utbetalt forsikringssummen.

Dagbladet har tidligere vist at menn straffes hardere enn kvinner i promillesaker.

Redde unggutter

Selv om konsekvensene av falske anklager kan være minst like store for en voksen mann som for en ung mann, tror seniorrådgiver Live Mehlum ved Reform – ressurssenter for menn at redselen for å bli anklaget for overgrep er størst i de yngre generasjonene.

De siste åra har hun reist landet rundt med prosjektet «Stopp kjærestevolden», et undervisningsopplegg som retter seg mot ungdom i alderen 15-20 år og tar for seg vold og seksuelle overgrep.

– Det er påfallende hvor redde unge gutter i dag er for at jenter de har hatt sex med, skal anklage dem for å ha begått et overgrep, sier Mehlum, som tror at de siste åras fokus på nettovergrep og bildedeling, gjør at spesielt unggutta føler seg i «hennes makt».

– Guttas bekymring går på hva de skal gjøre hvis jenta ombestemmer seg underveis, eller – enda verre – etter at han har hatt utløsning, eller dagen etter. Flere sier at de etter et one-night-stand for eksempel, ikke føler seg trygge før det er gått flere dager. De vet at hvis jenta snur, og anklager dem for noe, så har de tapt. Mange føler seg veldig sårbare.

– Hva kan gjøres for å unngå å ødelegge forholdet mellom gutter og jenter, og for at gutta skal slippe å være konstant redde for å bli utsatt for så alvorlige anklager?

– Å gi kunnskap og prate med ungdommen. Først og fremst må vi gjøre det klart for jentene at de kan ødelegge liv, for en slik anklage vil alltid henge ved gutten – selv om jenta i ettertid rykker ut og innrømmer at det ikke var sant i ettertid.