Kvinner mindre produktive enn menn

Bergen (NTB): Menn er 17,1 prosent mer produktive enn kvinner viser en undersøkelse Statistisk Sentralbyrå (SSB) har foretatt innen alle sektorer i norsk industri. Et slikt tall kan forklare lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, skriver Bergens Tidende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forskerne Torbjørn Hægeland og Tor Jakob Klette ved SSB har gått gjennom tall for 7.122 industribedrifter i perioden 1986 til 1993. Dette er den første lønns- og produktivitetsundersøkelsen blant alle sektorer i norsk industri.

Lavere pr. time

Undersøkelsen viser at det er lavere produktivitet pr. arbeidstime i kvinnedominerte bedrifter. Variasjoner mellom kjønn når det gjelder overtid og sykefravær spiller ingen rolle etter metoden forskerne har brukt. Klette og Hægeland mener det dermed ikke kan forklares med diskriminering at kvinner i norsk industri får mindre i lønningsposen enn menn.

- At lønns- og produktivitetsforskjellene mellom kvinner og menn nesten løper i takt, viser at markedsmekanismen i arbeidslivet fungerer, og at lønnsdiskriminering omtrent ikke gjennomføres i praksis, sier professor Tom Colbjørnsen ved Norges Handelshøyskole.

- Tror ikke

Mens man i tidligere studier har sittet igjen med en uforklarlig lønnsforskjell på 10 prosent tar denne og nyere undersøkelser utgangspunkt i mer nøyaktige mål på ytelse enn tidligere forskning. Dette slår beina under spekulasjoner om at kvinner ble underbetalt selv om de presterte det samme som mennene på en og samme arbeidsplass, mener Colbjørnsen.

Likestillingsombud Anne Lise Ryel sier til Bergens Tidende at hun ikke tror på undersøkelsen. Ryel stoler ikke på metodene som de to forskerne har lagt til grunn for undersøkelsen.

- Hvordan er det for eksempel mulig å måle produktivitetsforskje ller mellom kjønn uten å ha tilgang på data fra hver enkelt medarbeider, undrer Ryel. - At kvinner i norsk industri er 17 prosent mindre produktive enn menn, er helt fjernt fra mine oppfatninger av virkeligheten.

Provosert

Likestillingsombudet er også kraftig provosert over Colbjørnsens uttalelser om at myten om kvinners lønnsdiskriminering er avlivet.

- Ingen har foreløpig klart å bevise at en slik type diskriminering ikke eksisterer. Fortsatt er det dessverre slik at kvinner ofte underbetales utelukkende på bakgrunn at de er kvinner, mener Ryel.

(NTB)