Kvinner minst redd for sidesprang

Det er bedre at partneren har et seksuelt sidesprang enn at han eller hun også involverer seg følelsesmessig med en annen person. Spesielt mener kvinnene dette, ifølge en ny undersøkelse om sjalusi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forskningsrapporten er utarbeidet ved Universitetet i Oslo. - Sammenholdt med tidligere forskning indikerer dette en mer liberal holdning blant kvinner enn blant menn til at partneren har et sidesprang, sier psykologiprofessor Per Schioldborg til Dagbladet.
Rapporten er utarbeidet som et ledd i en større internasjonal undersøkelse som skal publiseres seinere i år.

Følelser teller mest

Dagbladet kan i dag offentliggjøre hovedfunnene i den norske undersøkelsen, som er foretatt blant 300 universitetsstudenter. Den viser blant annet at 90 prosent av alle de spurte har vært sjalu. Nesten samtlige av de spurte har opplevd sjalusien sterkt, gjennomsnittlig 6,2 på en nipunkts skala. - Det interessante i denne undersøkelsen er å se nærmere på hva som gjør oss sjalu. Her blir det bekreftet at majoriteten av både kvinner og menn er mer opptatt av følelser, og likeledes at menn hyppigere er opptatt av sex, sier professor Per Schioldborg.

Kjønnsforskjeller

Det er store forskjeller mellom kjønnene i undersøkelsen. Mens menn hyppigere oppgir at de ikke ville tålt tanken på at deres partner hadde hatt sex med en annen, oppgir kvinnene i større grad at det er det følelsesmessige forholdet som er avgjørende.
- Det kan virke som om en kvinne til en viss grad kan godta et enkeltstående sidesprang, og at hun først reagerer sterkt dersom partneren involverer seg følelsesmessig med en annen person. Dette ser vi blant annet ved at kvinner har en mer liberal holdning til at deres menn har en såkalt «one-night-stand», sier Schioldborg.
Han tror at det er forskjellige oppfatninger mellom kjønnene om hva som er årsaken til at en person er utro, og at dette gjør at kvinner og menn har ulike holdninger. - Det er en oppfatning om at et sidesprang er mer lystbetont for menn, mens det for kvinner også må foreligge et følelsesmessig forhold overfor en annen person, sier Schioldborg.

Samlivsbrudd

Undersøkelsen viser at rundt 30 prosent av universitetsstudentene har opplevd utroskap. Flere kvinner enn menn har opplevd at partneren har hatt et forhold til en annen. Dette underbygges også av tidligere undersøkelser på området. Schioldborg mener det er flere forhold som kan medvirke til utroskap, eller parallelle seksuelle forbindelser, som han omtaler fenomenet.
- Undersøkelser viser at mobilitet og økonomi er en hovedfaktor. Videre er det flere tilfeller av sidesprang blant de med høy utdanning enn blant de med lav, sier Schioldborg, som viser til at stadig flere undersøkelser konkluderer med det samme.
- Dette er et uttrykk for en mer eksperimenterende holdning til sex, med stadig flere parallelle seksuelle forbindelser, mener Schioldborg. Han mener at sjalusi i små mengder kan være positivt for et forhold, og at det først blir problematisk dersom det framkaller aggressiv eller apatisk atferd hos en av partene. - De lavere gradene av sjalusi kan gjøre en mer oppmerksom og hensynsfull overfor partneren. Det er bare positivt. Om sjalusien blir sterk og vedvarende, er dette ofte en årsak til samlivsbrudd, sier Schioldborg.

<B>VENNER:</B> Lise Brekmo (20) og Morten Fahle (24) er studenter ved Universitetet i Oslo der sjalusiundersøkelsen er gjennomført. De tror det er riktig at jenter og gutter reagerer forskjellig når de er sjalu. - Jenter tåler litt mer, men til gjengjeld reagerer de sterkt, også offentlig, når partneren flørter med andre, sier de to når de blir konfrontert med resultatene fra undersøkelsen.