Kvinner og pensjon

«Somme er fattige, somme er rike. Bare tel slut er vi jamsi's og like.» Einar Skjæraasen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«DEI VIL ALLTIDklaga og kyta.» Og det kan de saktens ha grunn til. Kvinner tjener langt mindre enn oss menn. Ifølge likestillingsdirektør Mona Larsen-Asp har kvinner i gjennomsnitt et inntektsnivå på to tredeler av menn. Og ettersom pensjon i stor grad avspeiler inntekten, får de også langt lavere pensjon enn oss. Charlotte Koren ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har regnet på det: Kvinner utgjør 59 prosent av pensjonistene, (blant annet fordi de lever lenger enn menn), men hele 86 prosent av minstepensjonistene. Og den gjennomsnittlige pensjonen for kvinnelige alderspensjonister var for fire år siden 75 prosent av gjennomsnittet for mennene. Denne forskjellen vil bare øke i åra framover, mener Koren, som har fortid fra flere departementer.

MEN NÅ ERpensjonsspørsmål blitt en arena for likestilling. Det har sammenheng med at generasjonen av kvinner som gikk inn i arbeidslivet på 70-tallet nå nærmer seg pensjonsalder, og at pensjonssystemet er under revisjon. De har aldri akseptert at de som i større grad enn sine menn har tatt nødvendig ubetalt omsorgsarbeid, ikke skal få samme pensjonspoeng som sine menn. De liker dårlig at de som har måttet ta deltidsarbeid for å få familielivet til å gå rundt, skal straffes med lavere pensjon når de kommer til pensjonsalder. Og de har mer kraft enn sine mødre til å protestere mot det blodig urettferdige i at husmorgenerasjonens skilte kvinner, som ofret seg for hus og heim, blir avspist med en minstepensjon, mens deres menn lever fett på gode pensjoner.

NÅR KLP FORSIKRINGi går arrangerte konferanse om pensjoner og likestilling i samarbeid med Likestillingssenteret, handler det om felles interesser. KLP som pensjonskasse har kjønnsnøytrale pensjonspremier og dermed likestilling som produkt. Selskapet har ikke gjort forskjell på kvinner og menn. Det gjør private forsikringsselskaper, med den begrunnelsen at kvinner lever lenger enn menn. Derfor må kvinner betale en høyere premie for å dekke de utbetalingene de må regne med å få gjennom en fire år lengre tilværelse som pensjonist. Men nå har en arbeidsrettsdom bestemt at selskaper som vil konkurrere med KLP i kommunesektoren, også skal tilby kjønnsnøytrale ordninger. Men bare tankegangen, at kvinners høye leveralder i forsikringssammenheng er en risikofaktor, får det til å glimte i gamle kvinnesaksaktivister. Det bryter med selve solidaritetstanken som ligger til grunn for forsikringsprinsippet: Jo flere som tar felles risiko, jo mindre blir premien på de mest utsatte, eller mest trengende. Likestillingsminister Dåvøy er blant dem som frykter at denne solidaritetstanken skal utvannes når det blir stadig vanligere å dele forsikringstakere i mindre grupper for beregning av risiko. Som likestillingsminister vil hun ha kjønnsnøytralitet i det framtidige pensjonssystemet, samme hva Pensjonskommisjonen og regjeringen seinere vil komme fram til.

PENSJONSKOMMISJONENhar lagt fram to alternative hovedretninger i sin foreløpige rapport. Den ene er en lik statlig basispensjon til alle, helt uavhengig av arbeid og inntekt. Det som kommer i tillegg overlates til den enkelte arbeidstaker og/eller hans arbeidsgiver gjennom individuelle ordninger eller tjenestepensjonsordninger. Det andre alternativet, som kan komme til å erstatte dagens system, er en modernisert folketrygd hvor pensjonen avhenger av hvor mye du tjener i løpet av ditt yrkesaktive liv. For kvinner kan begge veivalgene havne i grøfta. En lik basispensjon vil riktignok ikke laste dem for å ha kortere yrkeskarriere og inntekt enn menn. Men de vil, gitt lavere inntekt, ikke ha samme muligheter til å skaffe seg tilleggspensjoner. Den andre retningen vil nettopp avspeile de forskjeller lønnsstatistikkene forteller om. Derfor kan vi ikke utelukke at et kraftig kvinneengasjement for like og rettferdige pensjoner torpederer Pensjonskommisjonens arbeid, slik at vi ender opp med nesten det samme systemet som vi har i dag.