KREVER TILTAK: Kari Henriksen (Ap) krever tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner i norske fengsler. - Kvinner i fengslene blir trakassert og opplever sexpress, sier Henriksen. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
KREVER TILTAK: Kari Henriksen (Ap) krever tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner i norske fengsler. - Kvinner i fengslene blir trakassert og opplever sexpress, sier Henriksen. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

- Kvinner trakasseres i norske fengsler

Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn, og utsettes for trakassering og sexpress.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets justispolitiker Kari Henriksen er bekymret for norske kvinner som sitter i fengsel. Hun mener soningsforholdene for kvinner er dårligere enn for menn.

- Vi har fått dokumentert at kvinner som er dømt til fengsel og sitter inne til soning har det vanskeligere enn menn. Fengslene er laget for menn, og ikke tilrettelagt for kvinner, sier Henriksen.

I dag er mellom åtte og ti prosent av innsatte i norske fengsler kvinner.

- Mange må sone sammen med menn, noe som åpenbart byr på utfordringer, sier Henriksen til Dagbladet.

Kvinner glemmes Henriksen som er medlem av Stortingets Justiskomité er opptatt at fengslede kvinner ikke må bli glemt.

- Selv om de fleste som sitter inne er menn, må vi prioritere soningsforholdene til kvinner. Det er norske myndigheters ansvar å sørge for tryggheten til kvinnelige innsatte. Det er særlig viktig at kriminalomsorgen sikrer kvinners trygghet i fengsler der kvinner og menn soner sammen, sier Henriksen.

Hun viser blant annet til en undersøkelse utført av dosent Marie-Lisbet Amundsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Der blir det dokumentert at hele fire av ti straffedømte kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

- Overgrep - Seks av ti innsatte kvinner oppgir at de har vært utsatt for voldtekt som voksen. Disse kvinnene må få tett oppfølging, slik at de kan bearbeide overgrepserfaringene de har med seg inn i fengselet, sier Henriksen.

Ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet har tidligere bekreftet at det er spesielle utfordringer med kvinner i norske fengsler. I vinter uttalte Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet følgende til VG:

«Det byr åpenbart på utfordringer når kvinner soner i samme fengsel som menn. Disse fengslene er i utgangspunktet tilrettelagt for mannlige innsatte.»

- Kvinner i norske fengsler har i dag dårligere soningsforhold enn menn. Ofte soner kvinnene med menn, og vi har flere ganger fått høre om tilfeller av sexpress og trakassering. Dette kan ikke fortsette. Vi må legge forholdene til rette, slik at kvinner kan sone i fred og bli rehabiliterte i norske fengsler, sier Kari Henriksen. 

Økonomi Flere ansatte i fengsler hvor kvinner soner, har overfor Henriksen bekreftet at de har måttet legge ned eller innskrenke programvirksomheten grunnet økonomi, og at innholdet i soningen aldri har vært så ille som den er nå.

- Noen fengsler har blitt pålagt mange nye oppgaver uten at det er blitt tilført ekstra ressurser. Det har fått konsekvenser for de innsattes tilbud. Dette kan ikke fortsette, sier Kari Henriksen.

- Hvordan vil du løse problemene for kvinner i norske fengsler?

-Vi må legge til rette for at kvinner som blir dømt til fengselsstraff slipper å sone sammen med menn. Vi må sørge for at det blir egne kvinneenheter i de fengslene der kvinner. Det må iverksettes tiltak som bedrer kvinners soningsforhold og sørger for at rehabiliteringen under soning tar utgangspunkt i kvinners særlige behov. Det må legges til rette for at kvinner som tidligere i livet har vært utsatt for overgrep, får hjelp til å bearbeide overgrepserfaringene, og vi må styrke det psykiske helsetilbudet til kvinner i fengsel.