Kvinnereserven

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er 196 000 kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge. Bare halvparten er i arbeid. Disse kvinnene er en stor uutnyttet arbeidskraftreserve. Sysselsettingen er naturlig nok lavest for de sist ankomne med bakgrunn fra Afghanistan (19 prosent), Somalia (20) og Irak (22), viser rapporten fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Men også blant pakistanske kvinner som er en eldre innvandrergruppe, er under 40 prosent av kvinnene i jobb. Lønnet arbeid er en forutsetning for selvstendighet. Kvinneproblemet spriker ekstremt: Fra overkvalifiserte kvinner som diskrimineres på arbeidsmarkedet til kvinner uten noen utdanning som ikke snakker norsk. Noen ser seg ikke tjent med å arbeide. Mange er henvist til usikre jobber med lav lønn i randsonen av arbeidsmarkedet. Da er de heller hjemme med kontantstøtte. NHO, IMDI og kvinneorganisasjonene har en stor, langsiktig jobb å gjøre for å få hele folket i arbeid. Og vi nevner det igjen: Å fjerne kontantstøtten er en god start.