Kvinners vikeplikt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Likestillingsloven fylte i går 25 år. Det er et jubileum som det er all grunn til å feire, ikke minst med tanke på at lovfestet likestilling for så kort tid siden var regnet som et radikalt grep, mens vi i dag tar det for gitt at det er forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn. Sammen med kvinneregjeringen og svangerskapspermisjon var loven i stor grad medvirkende til at Norge fikk renommé som verdensmestere i likestilling.

Men selv etter en nylig revisjon har den 25 år gamle loven unntak som viser at likestilling fortsatt har vikeplikt i forhold til andre rettigheter. Diskrimineringsforbudet gjelder for eksempel ikke for trossamfunn. Det har regjeringen muligheten til å endre på i forbindelse med inkorporeringen av FNs kvinnekonvensjon i norsk lovgivning, men ikke overraskende lar regjeringen den sjansen gå fra seg ved å legge konvensjonen i likestillingsloven, ikke i menneskerettsloven.

Plasseringen har avgjørende betydning for konvensjonens rettsstatus. Menneskerettsloven slår fast at konvensjonene har forrang dersom det oppstår konflikt med andre lovbestemmelser. Det ville bety at kvinners rettigheter sidestilles med andre menneskerettigheter, noe som burde være en selvfølge i 2004. Likestillingsminister Laila Dåvøy hevder at kvinners rettigheter er gitt forrang gjennom andre konvensjoner, men velger altså å nedvurdere selve kvinnekonvensjonen av hensyn til trosfriheten.

Årsaken er, ifølge Dåvøy, Maktutredningens debatt om rettigheter, som viste at utviklingen har gitt politikerne mindre makt. Men en slik utvikling har også gitt mange grupper større demokratisk innflytelse, blant annet gjelder det kvinner. At likestillingslandet Norge skal se det som bekymringsfullt, er et paradoks.

Verdensmestertittelen er ikke gitt oss for evig og alltid. Vi er allerede på vei ned fra pallen når det gjelder kvinners representasjon i samfunnstoppen. Når regjeringen rangerer kvinners rettigheter lavere enn andre menneskerettigheter, signaliserer det at likestillingens verdi er redusert.