«Kynisk og beregnende» eller «vennlig og høflig»?

Psykiaterne mener den «kynisk og beregnende» massemorderen som ikke viser følelser i retten oppfører seg helt annerledes i andre sammenhenger.

FØLELSESLØS?: Psykiaterne mener Breivik oppfører seg annerledes i retten enn han gjorde under observasjonen. Foto: Lars Eivind Bones
FØLELSESLØS?: Psykiaterne mener Breivik oppfører seg annerledes i retten enn han gjorde under observasjonen. Foto: Lars Eivind BonesVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den rettsmedisinske kommisjon godkjente i går rapporten fra psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas om Anders Behring Breivik, som konkluderte med at terroristen er tilregnelig, men at han har en dysosial- og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Samtidig ber kommisjonen Aspaas og Tørrissen om å gi mer informasjon om flere ulike emner når de skal vitne mot slutten av rettssaken.

Ifølge Dagbladets opplysninger ber de psykiaterne vurdere informasjon som har kommet fram i retten knyttet til Breiviks atferd. De vil ha informasjon om mønsteret fra barndommen og fram til voksenalder som de mener har ført til konflikter med omgivelsen.

Observasjonen Nettopp Breiviks atferd i retten har psykiaterne selv omtalt i den ti sider lange tilleggserklæringen de to måtte skrive for å få sitt arbeid godkjent. Kommisjonen fryktet Breivik hadde lurt de to med strategiske svar. Dette avviser Tørrissen og Aspaas, samtidig som de skriver at det ikke er noen tvil om at han har uttalt seg strategisk.

- De sakkyndige har hele tiden måtte vurdere utsagnene opp mot det han har uttalt tidligere, skriver de. Massemorderen ble observert i tre uker på Ila. Helsepersonellets konklusjon var klar: De fant ingen tegn til psykoser. Deres konklusjon gjør at heller ikke Tørrissen og Aspaas er i tvil.

- Observasjonsrapporten har vært meget klar og tydelig. De mener det ikke er noen psykosesymptomer. Erfaringsmessig er det lite sannsynlig at en psykosepasient vil klare å skjule psykosesymptomer i tre uker under observasjon at et høyt kvalifisert psykiatrisk team, heter det i rapporten.

- Resultatet av observasjonen er så robust at man ikke har funnet grunn til å ta et eksplisitt forbehold i spørsmålet om psykose.

Endret Men psykiaterne konkluderer med at Breivik framstår annerledes i retten enn han gjorde under observasjonen og i samtalene med dem.

-Det er en forskjell mellom hvordan han oppførte seg under observasjonen og de følelsesmessige reaksjonene som en har sett i retten når handlingene han har utført blir omtalt. I dagligdags samhandling virker han tilforlatelig, vennlig og høflig, skriver de i rapporten.

-Først når samtalene kommer inn på hans ekstreme politiske ståsted viser han fastlåste holdninger. Når han omtaler handlingene han er tiltalt for framstår han kynisk, beregnende og uten ekte innlevelse og respekt for menneskers integritet.

De sakkyndige mener dette er uttrykk for hans dyssosiale personlighetsforstyrrelse, men at det er ikke er tegn på psykose.

Breivik selv mener han har meditert bort sin empati ved bruk av en japansk samuraiteknikk.

I fengsel Som Dagbladet har skrevet tidligere konkluderte observasjonsteamet med at Breivik hadde god evne til samhandling med andre, at han ikke hadde vrangforestillinger og at han var i stand til å spøke og le sammen med observatørene. Psykiaterne konkluderer i sin tilleggsrapport også med at Breivik ikke har endret sin atferd spesielt i de ulike fasene i fengselsoppholdet.

- I fengsel ser man ofte at psykosetruede personer får oppbluss av symptomer, mens personer med personlighetsforstyrrelse ofte kan tilpasse seg greit, heter det i rapporten, får Dagbladet opplyst.

- Han synes å ha tålt både varetekt og lengre tids isolasjon. Det svekker en antakelse om psykose, mener de.

Plaget barn Barne- og ungdomtiden, som kommisjonen altså vil ha utdypet informasjonen om, er også temaet i tilleggsrapporten. Tørrissen og Aspaas mener han har vist avvikende mønstre for tenkning, følelseliv og handlinger helt siden tenårene. De to psykiaterne mener dette viser at Breivik har en personlighetsforstyrrelse.

-Om ungdomstiden har han bekreftet å ha plaget og skremt andre barn, at han drev med hærverk (tagging) og at han snek seg ut om natta, heter det i rapporten.

De sakkyndige åpner for at Breivik kan ha paranoide trekk, da de ikke kan konkludere sikkert om hans politiske konspirasjonstenkning kan ses som et tegn på paranoiditet eller om det kan tilskrives at han identifiserer seg med ytterliggående politiske miljøer.

- Hovedforhandlingen har så lagt gitt mistanke om at paranoide personlighetstrekk, herunder tendensen til å føle seg motarbeidet når han konfronteres med folk som er uenige med ham, kan være mer uttalte enn det som har kommet fram tidligere, heter det i rapporten, får Dagbladet opplyst.
Særtilfelle De skriver at det kan komme en tilleggserklæring hvis det kommer sterke tegn til paranoiditet. Tørrissen og Aspaas konkluderer med at Breivik er et særtilfelle.

- Handlingene han er tiltalt for og avstumpetheten gjør at han skiller seg fra alt de sakkyndige tidligere har sett i psykiatrisk praksis, skriver de.

Psykiaterne mener saken utfordrer skillene mellom jus og psykiatri.

- Særlig når det gjelder grenseoppgangen mellom realitetsbrist og politisk fanatisme med tilhørende massedrap og grovt hensynløs holdninger.

- Den samme Breiviks forsvarere sier de ikke har oppfattet ham ulikt underveis i saken.

-Slik jeg ser ham i retten nå er slik jeg er vant til å se ham, sier medforsvarer Odd Ivar Grøn.

-Vi har ikke gitt ham noen råd om hvordan han bør oppføre seg i retten. Han er som han selv ønsker å være.

Den rettsmedisinske kommisjon vil for øvrig også ha en vurdering av skjønnet de to har utført i forbindelse med testene som konkluderer med at Breivik har personlighetsforstyrrelser.