Kystfortene skal kreftgranskes

Rødbergodden og Meløyvær kystfort skal granskes for å finne ut om krefttilfellene som er avdekket kan komme av arbeidsmiljøet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ansatte kreftrammet ved nok et kystfort

Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, Jan Sommerfelt Pettersen, sier til NTB at alle forhold rundt kreftforekomstene skal granskes grundig. Undersøkelsene vil ta noen uker. Fordi begge kystfortene er nedlagte, er personalarkiv med alle opplysninger om de ansatte flyttet til andre stasjoner. Det vil ta noe tid å få fram nødvendige opplysninger.

15-20 ansatte

- Når vi har papirene vi trenger, må vi finne hvem det gjelder, hvor lenge de har arbeidet ved fortet det er snakk om, hvor på fortet de har arbeidet, og hvilken diagnose de har fått, sier Sommerfelt Pettersen.

Han sier at det er vanskelig i dag å mene noe fornuftig om hvorvidt kreftforekomstene representerer en overhyppighet. De foreløpige undersøkelsene har avdekket at det har arbeidet minst 15-20 sivilt ansatte ved kystfortet på Rødbergodden. Krefttilfellene som avisen Troms Folkeblad har avdekket, er kommet opp i ni. Ved Meløyvær er antall krefttilfeller åtte, men det er uvisst av hvor mange ansatte.

Umulig å konkludere nå

- Ved Rødbergodden kan det se ut som en overhyppighet, men at det er så mange ulike kreftformer taler på den annen siden imot en sammenheng mellom tilfellene. Det er umulig å trekke en konklusjon i den ene eller andre retningen nå, vi må først vite mer, sier Sommerfelt Pettersen.

Kartleggingen av krefttilfellene ved de to fortene er delegert til Olavsvern orlogsstasjon for Rødbergoddens del, og til Ramsund Orlogsstasjon for Meløyværs del.

(NTB-Erik Veigård)