La barn være barn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen har vakt mange reaksjoner blant pedagoger og foreldre. Det er på tide å flytte fokus fra kvantitet til kvalitet; fra antall plasser og makspris til pedagogikk og styrking av barnehagene som læringsarena. Men det er ønsket om språktesting og evaluering av barna som vekker høyst betimelige motforestillinger. Da stortingsmeldingen ble lagt fram i slutten av mai forsikret regjeringen at det ikke dreide seg om de harde og mer kvantitative måtene Oslo kommune og andre høyrekommuner har tatt til orde for.

Når det likevel er snakk om kartlegging av barns ferdigheter, som ikke minst skal følge dem inn i skolen, må det være lov å minne om at barn utvikler seg svært forskjellig. Den viktigste kvalitetshevingen av barnehager må være å sikre institusjonene kvalifisert personell. Kompetente pedagoger kan observere barnets hele utvikling, ikke bare den kognitive. Og denne observasjonen vil være det beste kartleggingsredskapet. Troen på objektive verktøy for å måle handler mer om de voksnes behov enn om barnas behov.