- Lær av SAS

- Sikkerhetsfilosofien i flyselskapene, hos oljeindustrien i Nordsjøen og prosessindustrien er mye bedre enn i NSB, sier en av Norges fremste sikkerhetseksperter, leder Johan Lund i Skadeforebyggende Forum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SAS vet at dersom to av deres fly styrter, vil ingen fly med dem lenger, sier Lund. Høyrisiko-sektorene gir sikkerheten høyeste prioritet og er svært opptatt av å lære av nestenulykker, slik at prosessene kan bedres.

- Ved slike hendelser får de innblikk i feilene og farene i systemet. En organisasjon som ikke tar hensyn til dette, er gammeldags. Samfunnets forvaltning er nødt til å ta dette på alvor, det går ikke an å leve bare fra dag til dag, sier han.

Rystet

Lund mener den alvorligste synden som gjøres i det offentlige, er den manglende viljen til å ta fatt i resultatene av nestenulykker og uhell.

Både etter «Sleipner»-ulykken og togulykken ved Åsta er det avdekket en rekke svakheter i sikkerhetssystemene. All dokumentasjon på dette har vært tilgjengelig for de respektive ledelsene også før ulykkene. Hvorfor handler de ikke?

- De håper det går bra, for å si det veldig enkelt, sier Lund.

Han blir ikke rystet når han i pressen kan lese om rapporter fra Jernbanetilsynet, som gjentatte ganger har refset Jernbaneverkets sikkerhetssystemer.

- Vi har ventet på dette, sier han tørt.

- Sikkerhetsarbeid er som husarbeid. Du ser det først når det ikke blir gjort, legger han til.

Liten ære

Lund levner det offentliges sikkerhetstenking liten ære. Ingen er uvitende om risikoen, men det ligger ikke langt nok opp i prioriteringsrekka.

- Katastrofene skjer så sjelden at selskaper som NSB er mer opptatt av den daglige kampen for å overleve - inntjening, kostnadsreduksjoner, få togene fram i tide. Dermed når ikke de sikkerhetsansvarlige fram når de roper varsku, sier Lund.

Når ikke fram

Lund trekker fram at i det offentlige er det ikke organisasjonene selv som sitter igjen med regningen når noe går galt. Det er det skattebetalerne som besørger. Dermed forsvinner også den økonomiske motivasjonen.

Han mener Jernbanetilsynet er et eksempel på et kontrollorgan som isolert sett fungerer.

- Men du må huske at ledelsen kommer fra oljesektoren, og er vant til en helt annen holdning til sikkerhet. Her har de møtt en helt annen sikkerhetskultur, som er sørgelig gammeldags. Og de når ikke fram, sier Lund.