Læren om de to blekkhus

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Departementsråd Villa Kulild i Olje- og energi-departementet har sagt opp sin stilling etter at det ble kjent at hun sammen med sin mann hadde store private aksjeinvesteringer. Investeringene hadde pågått over flere år, og omfattet også selskaper med tilknytning til oljesektoren. Kulild har opplyst at hun i 2005 orienterte daværende departementsråd om investeringene, men denne informasjonen skal ikke ha gått videre til statsrådene hun har jobbet for. Uansett er det riktig av den konstituerte departementsråden å si opp sin stilling. Den rolleblanding som har funnet sted er helt ødeleggende for den tillit som er nødvendig i en så framskutt stilling som øverste embetsmann i et departement.

Spørsmål knyttet til embetsmenns habilitet og ekstrainntekter er like gamle som staten selv. Åpne rettsmøter og offentlige eiendoms- og skattelister er eksempler på kontrollmekanismer som ble iverksatt for å holde øye med statens tjenere. I norsk tradisjon er etikken gjerne knyttet til læren om de to blekkhus, som tillegges statsråden og amtmannen Niels Vogt (1817 – 1894). Om han ble det sagt at han hadde to blekkhus, et for tjenstlige brev og et for private (som han betalte for selv).

Skillet mellom det private og det tjenstlige er

et etisk prinsipp som gjelder langt utover embets-

verket. Alle som forvalter andres tillit er forpliktet til å skille mellom egne interesser og det man får

kjennskap til, eller beslutter, i kraft av sin stilling. Noen yrkesgrupper, bl.a. advokater og pressefolk, har egne regler som regulerer dette. Også i staten finnes et eget etisk reglement som ofte er supplert av utfyllende bestemmelser i ulike etater, bl.a. om

aksjer. Slike regler er nødvendige, men ikke

tilstrekkelige. I en regelstyrt kultur som den statlige vil det ofte være tendens til firkantet tolkning av paragrafer. Etikk krever alltid konkret avveining av hva som er rett eller galt, ikke bare hva som det er mulig å komme unna med rent juridisk.