Lærer mener Darwins teori er i ferd med å bli tilbakevist

Lærer gikk ut mot Darwin og evolusjonsteori på skolens nettside.

DARWIN SNART TILBAKEVIST:  Læreren i Arendal mener forskere er i ferd med å motbevise Darwin. Foto fra Nasa.gov
DARWIN SNART TILBAKEVIST: Læreren i Arendal mener forskere er i ferd med å motbevise Darwin. Foto fra Nasa.gov Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet.no): En lærer ved en barne- og ungdomsskole i Arendal vekker stor oppsikt etter å ha lagt ut en artikkel på skolens hjemmesider, der han langt på vei avviser de gjeldende teoriene om jordas og artens utvikling:

«The big bang kan ingen bevise, men dette er en fantasi eller en teori som en del forskere har fordi de ser at materien beveger seg ut fra et sentrum», skriver læreren og utdyper:

« I det nye RLE-faget har Cappelen Damm gitt ut en lærebok som heter «Vi i verden 4». Her er fem sider viet Darwins utviklingslære og en side er viet den kristne jula med 12 linjer. Her ser vi eksempel hvor stor plass utviklingslæren får vi våre lærebøker. Selv om utviklingslæren er seiglivet, er forskere i ferd med å avlive den.»

Fjernet artikkelen
Artikkelen ble lagt ut på hjemmesidene til Moltemyr skole før jul.

Skoleledelsen valgte å fjerne den igjen fra nettsiden i ettermiddag da en rekke medier, blant disse forskning.no, omtalte saken.

Skolens rektor Egil Mjåvatn framholder at inneholdet i artikkelen på ingen måte reflekterer skolens holdninger.

- Vi følger kunnskapsløftet og de fagkravene som ligger der. Det er så og si vår bibel i undervisningen. Én ting er hva man mener som privatperson, men det er veldig ugreit hvis det kan forveksles med skolens syn, sier Mjåvatn til Dagbladet.no.

Skolens nettside har omkring 50 000 treff i året, og brukes flittig av de 460 barna ved skolen, lærere og foreldre.

Mjåvatn var ikke klar over at artikkelen ble lagt ut. Han tror heller ikke så mange fikk den med seg før den forsvant fra hjemmesidens forside.

- Jeg har i alle fall ikke fått noen reaksjoner på dette. Samtidig kan jeg selvsagt forstå at folk reagerer på såpass kontroversielle påstander, spesielt når de ligger på en side der de absolutt ikke skal ligge.

Misforstått
Læreren bak artikkelen, Trond Bauge, mener at hensikten bak hans uttalelser har blitt helt feiltolket.

- Jeg har blitt framstilt som om jeg skulle være mot vitenskap og vitenskaplige fakta, men det er jo det motsatte jeg står for, skriver han i en e-post til Dagbladet.no i kveld og fortsetter:

KONTROVERSIELLE UTSAGN: Artikkelen om vitenskap og evolusjonsteori har ligget ute på Moltemyr skoles hjemmesider siden desember. I ettermiddag ble den fjernet av skolens ledelse.
KONTROVERSIELLE UTSAGN: Artikkelen om vitenskap og evolusjonsteori har ligget ute på Moltemyr skoles hjemmesider siden desember. I ettermiddag ble den fjernet av skolens ledelse. Vis mer

- Min hensikt med artikkelen er å fremme kritisk sans i forhold til det som står i lærebøkene. Det er viktig at elevene får et forhold til hva som er teori og hva som er vitenskaplig fakta. Jeg opplever at flere lærebøker presenterer teorier som om det skulle være fakta.

Følger læreplanen

Bauge jobber med undervisning på første til tredje trinn og har også ansvaret for oppdateringen av skolenettet, ifølge rektor.

Læreplan i naturfag for grunnskolen sier at elever etter fjerde trinn skal blant annet «samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde».

- Selvfølgelig underviser jeg om Big Bang og Darwin, men jeg sier at dette er teorier. Teorier er ikke endelig fakta,
påpeker Bauge.

Artikkelpubliseringen vil ikke få noen konsekvenser for Bauges ansettelsesforhold på skolen, sier skolens rektor.

- Vi har hatt en prat om dette og læreren har beklaget dette. Alle kan gjøre et feilsteg. Jeg kan heller ikke se hvorfor en slik artikkel skal gi noen restriksjoner om han får ha utedag eller musikktime med barna, sier Mjåvatn.

Rektoren kommer likevel til å følge mer med på hva som publiseres på skolens hjemmesider.

- Når man tilsetter folk, kan man verken spørre om hva de tror på eller om deres innstilling til Darwin. Da kan man heller ikke gardere seg mot hva enkelte tenker i sitt stille sinn. Ansvaret er uansett helt og holdent mitt.

Provosert
Førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal i foreningen Skepsis reagerer derimot sterkt på at lærerens påstander har fått stå på skolens offisielle nettsider.

Dyrendal omtaler det som «våsete ønsketenking», og sier det fører til en ekstremt uheldig sammenblanding av en lærers roller.

Vitenskapelige teorier:

Ordet teori i vitenskaplig sammenheng skiller seg meget sterkt fra den brukt i dagligtalen.

Mens det til hverdags gjerne beskriver en uinformert antakelse eller synsing, undergår en vitenskaplig teori til stadighet en rekke kritiske tester og forsøk i et forsøk på å motbevise - falsifisere - forklaringen.

En vitenskaplig teori skal med nøyaktighet forutsi resultater, og skal være den beste og mest holdbare forklaringen man har på et naturlig fenomen.

Den bygger på en bred enighet fra forskere og baseres på en bredde av studier og resultater. I tillegg til evolusjonsteorien er for eksempel tyngdekraften og naturlovene eksempler på vitenskaplige teorier.

Kilde: Wikipedia

- Dette er det største sludder og det utvises ikke det største kunnskapsnivået i naturvitenskap,. Det virker å være ung-jord-kreasjonisme av det mest banale slaget, sier Dyrendal til Dagbladet.no.

Ung-jord-kreasjonistene tror jorda ble til for mellom 6- og 10 000 år siden.

- En lærer får tro på det han vil, og han kan lage egne nettsider hvor han skriver alt det dumme han vil. Men dette hører ikke hjemme i skolen. Da må han være svært bevisst på sin rolle og hvilken hatt han har på seg, sier Dyrendal.

- Men i utgangspunktet, når vi ikke har hørt annet, så får vi stole på at han har gjort jobben sin og følger den oppsatte læreplanen. Men det er trist at en lærer ikke greier å skille naturvitenskap fra myter, sier Dyrendal.

Vil ha kreasjonismen i skolen
Særlig i USA har evolusjonsteorien lenge vært under angrep av religionspolitiske krefter som forsøker å presse bibelsk bokstavtro og kreasjonisme inn i skoleverket.

Dette forsøker de blant annet å gjøre ved å omdefinere vitenskap til å også omhandle guder og det overnaturlige, og dermed kreve å undervise det på lik linje med den svært vitenskapelig beviste evolusjonsteorien.

En av hovedretningene, «Intelligent design» (ID), hevder at naturen må ha blitt skapt av en intelligent «designer» eller skaper.

I 2005 raste kampen mellom vitenskapsmenn og tilhengere av intelligent design i det amerikanske rettsvesenet. (Se faktaramme).

Dyrendal sier imidlertid at vi ikke har krefter av en slik størrelsesorden i Norge.

Intelligent design (ID):

Intelligent design» (ID) er et teori som går ut på at livet i universet er for sammensatt til å være et resultat av naturlover og tilfeldigheter.

Tilhengerne av ID hevder at naturen generelt og liv spesielt umulig kan bli til av seg selv fra uorganiske molekyler - det må ha blitt skapt av intelligent «designer» eller skaper. ID-bevegelsen mener at dette kan dokumenteres.

I 2005 raste kampen mellom vitenskapsmenn og tilhengere av intelligent design i det amerikanske rettsvesenet.

I Kitzmiller v. Dover saksøkte elleve foreldre Dover skole fordi skolen krevde at elevene skulle lære om intelligent design som et alternativ til evolusjonsteorien i naturfagstimene.

Den føderale dommeren erklærte kravet for grunnlovsstridig og forbød undervisning av ID i naturfagstimene. Det har ikke stoppet konservative skoler fra å lære bort intelligent design til elevene.

Ikke overraskende er naturvitenskapen svært kritiske til konseptet om intelligent design. Vitenskapsmenn og -kvinner mener at ID ikke er en ekte vitenskap, ettersom det er umulig å bevise at en intelligent skaper står bak livet i universet.

Hadde Darwin rett?

- Jeg tror snarere vi ser mindre av slikt i Norge i dag. Jeg synes det var en hyggelig overraskelse at Darwin nå får fem sider i naturfagsboka. Da jeg vokste opp så var det ingen, sier Dyrendal.

Les også:
Nettmøte med Paul A. Nelson, en av lederne i Intelligent Design-bevegelsen i USA.
Frykten for å innrømme at mennesker er dyr
Darwin blir misbrukt
Halvparten av britene tror ikke på dette

 

Den opprinnelige artikkelen:

Ofte får elever informasjon fra lærebøker som er feilaktige. Løsaktige teorier blir presentert som fakta og vitenskapen er ikke nok ydmyke i forhold til det de ikke vet.
Vitenskapen har liten tillit.
Vitenskapen og forskere er lite flinke til å skille mellom hva de vet og hva de tror. De kan bevise mange forhold, men på mange områder tolker vitenskapsmenn slik som de tror at ting har skjedd; de kommer med hypoteser og teorier.

På søndager på NRK TV har det gått en flott og interessant serie om planeten vår, men på mange områder blir historien framstilt på en useriøs måte. Vi får servert rene fantasier fra forskjellige vitenskapsmenn. Når vi ikke får høre hva som er fakta og hva som er teori mister programmet sin troverdighet. Det samme skjer med vitenskaplige uttalelser i skolens lærebøker. Jeg vil komme med tre eksempler:

The big bang
Vitenskapsmenn har observert at materien i verdensrommet utvider seg, akkurat som er ballong som blir blåst opp. De har klart å måle avstanden til en galakse som er hele 14 milliarder lysår unna. Dermed kan de si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. Dette er riktig dersom lyshastigheten er konstant, men nå er det en australsk forskergruppe som mener de kan bevise at lyshastigheten har vært større tidligere, og dersom dette er riktig, så kan man ikke si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. The big bang kan ingen bevise, men dette er en fantasi eller en teori som en del forskere har fordi de ser at materien beveger seg ut fra et sentrum. Dermed er det ikke riktig å si at verden begynte med "The big bang", men at vi har en teori om dette.

Darwins utviklingslære
Charles Darwin hadde svært begrenset vitenskaplig materiale tilgjenglig da han framsatte evolusjonsteorien. Ikke kjente han til mutasjoner, gener, DNA eller kromosomer. Ut fra sine funn, framsatte han en teori som verden tok i mot med åpne armer, for endelig kunne folk forstå på en enkel måte, hvordan verden var blitt til.

Darwins evolusjonslære: En celle ble til ved en tilfeldighet i havet. Denne cellen utviklet seg til fisk, krypdyr, blomster, fugler, pattedyr og til sist til mennesker.
Drivkraften bak dette skulle være kampen om tilværelsen.

— Det er helt utrolig at vi kan godta en slik banal historie i dag. Vitenskaplige funn viser noe helt annet: Vi har flere millioner funn av fossiler, og disse fossilene viser rundt 300 000 forskjellige arter. Alle disse fossilene er kjente organismer. De viser ingen mellomformer som det burde være mange av dersom Darwins lære var riktig.
— Dersom Darwins lære skulle være riktig, ville det dannes nye dyrearter og planter, men det går andre veien; det blir færre arter.
— Forskeren og biokjemikeren Mikael Behe sier at hver levende celle har en svært komplisert programmering i DNA-dobbeltmolekylet slik at det er usannsynelig at det har blitt til ved en tilfeldighet. Dersom dette har skjedd ved en tilfeldighet, er det like sannsynelig at rekkefølgen av bokstaver i et leksikon er blitt til ved en tilfeldighet.

Forskere vet i dag at dyr og blomster kan ha mindre variasjoner innen hver art. Det foregår mikromutasjoner, små forandringer, som kan gi arten litt andre egenskaper. Store forandringer i cellene er dødelige. - Vi har f. eks mange raser av hunder, men alle er fortsatt hunder. Det er dette fenomenet Darwin hadde observerte da han i 1859 ga ut boka "Artenes opprinnelse".

I det nye RLE-faget har Cappelen Damm gitt ut en lærebok som heter "Vi i verden 4". Her er fem sider viet Darwins utviklingslære og en side er viet den kristne jula med 12 linjer. Her ser vi eksempel hvor stor plass utviklingslæren får vi våre lærebøker. Selv om utviklingslæren er seiglivet, er forskere i ferd med å avlive den.

Geologiske perioder
I boka "The Geological Work", som kom ut I 1821 legger Charles Lapworth grunnlaget for den moderne modellen vi har for geologiske lag og geologiske perioder. Vi kan lese om kritt, juras, trias, perm, karbon, devon, silur, ordovicium, kambrium osv. Kambrium skal være geologisk lag som er 500 million år gammelt. Kritt er rundt 100 million år gammelt.

Problemet er at vitenskapen har ikke noe redskap som kan måle tid unntatt C14 datering.

Wikipedia: Metoden er basert på at alle levende organismer inneholder en liten konsentrasjon med den radioaktive karbonisotopen 14C. Så lenge organismen er i live, vil mengden av radioaktiv 14C være konstant fra næringsinntak. Når organismen dør tas det ikke lenger opp radioaktivitet, og mengden 14C i organismen går langsomt ned. Karbonisotopen med atomvekt 14, har en kjent halveringstid på 5 730 år, noe som betyr at etter denne tiden er kun halvparten av mengden 14C tilbake.

Når C14 datering brukes på organismer som har levd for mer enn 5000 år siden, blir feilmarginene svært store. Universitetet i Bergen har bl.a. utviklet en beregning for å korrigere alderen dersom den døde organismen har lagt i vann. Dersom materialet blir utsatt for radioaktiv stråling eller radioaktivt nedfall, vil alderen bli alt for høy.

Når vitenskapen sier at geologisk lag fra kambrium er 500 millioner år gammelt så er dette subjektiv gjetning. De har ikke noe redskap å måle dette med, men de sier at når de regner med at vind og vær sliter ned et visst antall cm av fjell over en million år, så kan de beregne hvor lang tid det tar for å skape f. eks et jord/steinlag på 1 meter.
Dersom det har skjedd en større naturkatastrofe, vil denne beregningen bli helt feil. Vitenskapen hevder at en større naturkatastrofe har utryddet dinosaurene, og vi vet at en større naturkatastrofe vil avsette store jord/steinlag.

Da tsunamien rammet Koha Lak i Thailand 2. juledag 2004, ble det lagt igjen et flere meter tykt slamlag. Dette skjedde på få minutter. Dersom geologer skulle beregne hvor lang tid dette hadde tatt, ved å bruke samme metode som de har brukt på å beregne geologiske lag, hadde de kommet fram til at det hadde tatt flere millioner år.

Lava fra et vulkanutbrudd på Hawaii i 1801 ble sendt inn til datering, og ekspertene mente at lavaen skulle være opptil 1,6 milliarder år gammel.

I dag har vitenskapen en mengde funn som ikke stemmer med dagens teori. De kaller disse funnene "Out of place". De passer ikke inn.

Jeg håper at vitenskapen etter hvert blir litt mer ydmyk til sannheten der de sier hva som er fakta og hva som er usikkert eller teorier. Skolebøkene våre er dessverre alt for lite nyanserte. Ofte framstiller bøkene løse teorier som fakta.

Artikkelen lå på Moltemyr skoles hjemmesider fram til den fjernet i ettermiddag.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer