FORSTÅR IKKE SV: Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener SV behøvde 500 millioner for å få budsjettet sitt til å gå opp. Resultatet ble et uheldig kutt, ifølge Høyre-politikeren. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
FORSTÅR IKKE SV: Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener SV behøvde 500 millioner for å få budsjettet sitt til å gå opp. Resultatet ble et uheldig kutt, ifølge Høyre-politikeren. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Lærerkuttet skaper reaksjoner: - Ren galskap

- Vi er ikke mot kompetanseheving for lærere, svarer SV og kutter 500 millioner kroner til kompetanseheving for lærere.

- Jeg er helt enig med SV i at avskiltingen av erfarne lærere er dårlig pengebruk, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal til Dagbladet.

- Men?

- Men så lenge disse kompetansekravene består er vi nødt til å ha en ordning som gir lærere tilbud om etterutdanning.

Kutt 500 millioner

I sitt alternative budsjett for 2019 foreslår SV å kutte en halv milliard kroner i etter- og videreutdanning til lærere.

Dermed ville færre lærere fått mulighet til etterutdanningen de behøver for å få lov til å undervise etter 2024.

Høyre måper over SV-kuttet.

- Det er helt utrolig at det gamle skolepartiet SV vil frata så mange elever muligheten til å få enda bedre lærere. Og det verste er at de ikke kan argumentere for hvorfor, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H) til Dagbladet.

- Jeg tror SV rett og slett behøvde å flytte 500 millioner for å få budsjettet til å gå opp, og så finner de opp argumentene i ettertid. Det er useriøs skolepolitikk.

Avskiltede lærere og galskap

Innen 2024 må tusenvis av lærere ta etter- og videreutdanning for å få lov til å undervise.

Dem som ikke gjør det, får ikke lov til å undervise mer - de blir «avskiltet».

Dette er fordi Stortinget i 2015 vedtok nye kompetansekrav for lærere som fikk tilbakevirkende kraft. SV er mot å gi kravene tilbakevirkende kraft. Og derfor har partiet gitt mindre penger for at staten skal sponse lærere til å ta utdanningen som behøves.

Resultatet SV legger opp til er ikke spesielt heldig, ifølge lærernes eget fagforbund:

- Det ville jo være ren galskap å sende godt kvalifiserte lærere i tusentall ute av skolen, når vi vet at vi står foran en stor utfordring med lærerrekruttering, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

- Ordningen med etter- og videreutdanning fungerer godt, uten pålegg om å ta den. Dermed bidrar den til mer kompetanse i lærerkorpset, legger han til.

I fjor fikk over 7000 lærere innvilget søknad om etter- og videreutdanning. Mange fikk nei på søknaden. Dersom SVs kutt blir reelt, vil over 2000 færre lærere få etter- og videreutdanning neste år enn i 2018.

Lærermangel

Mona Fagerås (SV) står selv i fare for å bli en avskiltet lærer dersom hun ikke tar etterutdanning innen 2024. Hun er partiets utdanningspolitiske talsperson og stortingsrepresentant.

- I stedet for å tvinge erfarne og dyktige lærere til å ta videreutdanning, så vil vi bruke pengene på å rekruttere flere lærere. Vi ønsker ikke å avskilte alle de gode lærerne ved å gi de formelle kravene regjeringen stiller tilbakevirkende kraft, sier Fagerås.

- Og da står vel SV i fare for å skape flere avskiltede lærere, det motsatte av det dere ønsker?

- Å foreslå et kutt av midlene til kompetanseheving, handler ikke om at vi er imot kompetansehevning. Men det er for å synliggjøre uenighet med regjeringen på to felt. Nummer én: At regjeringen bruker store summer på kompetanseheving av lærere, som ikke ønsker det eller trenger det. Og at med den borgerlige regjeringen så har antallet ufaglærte lærere økt med 40 prosent. Det er noe SV vil bort fra og da nytter det ikke å avskilte en masse lærere fordi de mangler noen få studiepoeng i matematikk, svarer Fagerås.

- Men det hjelper vel på kompetansen til en lærer å ta mer utdanning? Det er jo litt av poenget med disse skolene, å gjøre folk flinkere.

- 1800 søkere kom ikke inn på lærerstudiet i fjor fordi de ikke hadde 4-er i matte. Og mange av dem skulle ikke undervise i matte! Norge har lærermangel, og verre vil det bli med politikken denne regjeringen fører.

Lønn, ikke etterutdanning

Fagerås sier hun støtter ønsket om å få flere flinke lærere til å søke lærerutdanning, og henter fram et litt uvanlig SV-våpen i så måte: sjekkheftet.

- Ifølge kunnskapsdepartementets egne beregninger koster det 7,6 milliarder å videreutdanne de avskiltede lærerne. Om du hadde tatt halvparten av disse pengene, kunne alle lærere fått 100 000 kroner i lønnsøkning. Det ville også bidratt til å tiltrekke seg flinke folk, sier hun.

- En SV-er som snakker om penger som motivasjon i skolen. Nå står ikke verden til påske?

- Selvfølgelig er lønn en betydelig faktor. Lærere jobber hardt og gjør en viktig jobb. Lønn, i likhet med mange andre vilkår, er viktige. Samtidig ser vi at 16 prosent av nyutdannede lærere slutter etter få år på grunn av «praksis-sjokk», så lønn er ikke hele løsningen.