- Lærerne må bli strengere

Streng disiplin, rigide regler og omfattende kursing av lærere kan redusere atferdsproblemer i skolen med opptil 60 prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Psykolog Nils Eriksen har nylig tatt doktorgraden på forebygging av atferdsvansker blant førsteklasseelever. Og resultatene fra studien levner ingen tvil: skolene og elevene kan høste store gevinster dersom lærerne går gjennom et strukturert opplærings- og veiledningsprogram, samarbeider tett med foreldrene - og innfører et sett med regler for oppførsel som skal følges slavisk både i og utenfor klasserommet.

Myndige lærere og foreldre er best egnet for å forebygge utvikling av atferdsproblemer i hjem og skole, viser undersøkelsen.

Stor endring

- Et sentralt mål i arbeidet med å forebygge utvikling av atferdsproblemer hos barn og unge er derfor å forsøke å utvikle en autoritativ lederstil hos henholdsvis foreldre og lærere, mener psykolog Nils Eriksen.

12 Oslo-skoler med til sammen 23 klasser og 500 elever deltok i studien. Hensikten var å utvikle læreren kunnskapsmessig og følelsesmessig slik at han eller hun kunne settes best mulig i stand til å forebygge utvikling av atferdsproblemer i klassen.

Etter ett skoleår var endringen hos elevene åpenbar: Elevene hadde mindre uønsket atferd i slutten av første klasse.

De konsentrerte seg bedre i timene og var mindre aggressive i friminuttene. Elevene opplevde også at de ble betydelig mindre plaget på skolen. Tallet på elever med store atferdsproblemer sank med hele 43 elever, fra 54 til 11. Effekten holdt seg etter oppfølging ett år etterpå.

Tok med hjemmet

Dette gikk undersøkelsen ut på:

  • Lærerne forpliktet seg til å gjennomføre 20 tiltakspunkter for forebygging av atferdsproblemer (se egen sak) i klassen sin.
  • Læreren valgte ut en lek som de fleste elevene ønsket å delta i. Å bedre barns lekeferdigheter reduserer aggressiv atferd i friminuttene.
  • Det ble satt i verk et tilbakemeldingssystem der alle foreldrene fikk skriftlig beskjed tre ganger i halvåret om hvorvidt barna deres hadde fulgt de viktigste klassereglene eller ei. På denne måten skulle elevene merke at hjem og skole samarbeidet om å lære dem de viktigste reglene for orden og oppførsel i skolen.

Vil ha forutsigbarhet

Elevene fikk presentert reglene ukentlig gjennom hele skoleåret. De fikk også i oppgave selv å vurdere hvor flinke de var til å følge reglene. I tillegg ble foreldrene rådet til å praktisere de samme reglene når barna jobbet med lekser hjemme.

- En av begrunnelsene for å innføre slike tiltak var at et forutsigbart miljø skaper trygghet og trivsel. Elevene liker å vite vet hva som forventes av dem. Samtidig kjenner de til hva slags reaksjoner som følger av atferden deres. Barn som sliter med å kontrollere egen oppførsel, trenger regler for å kunne fungere, påpeker Eriksen.

Still krav

Et av Nilsens råd til lærerne er at de må stille krav til elevene. Lærerne må tørre å dumme seg ut foran elevene. De må være forberedt på å bli avvist og må kunne takle aggressive elever.

- Hvis læreren ikke stiller krav, er det lett at han blir «snill» og ettergivende og «lar» elevene styre, sier psykologen.

Han mener lærerne bør bli mer bevisst på hvordan deres egne barndomsopplevelser kan påvirke måten de opptrer overfor elevene på. Læreren bør derfor bearbeide sine egne negative følelser, påpeker han.

- Tidligere undersøkelser har i altfor liten grad tatt hensyn til følelsesmessige og personlige problemer som mange lærere har, spesielt i forbindelse med grensesetting av elever. Dette er helt parallelt til mange av de problemene foreldre opplever i oppdragelsen av egne barn, mener Eriksen.

  • Undersøkelsen ble utført i samråd med PP-tjenesten i Oslo og finansiert av Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus.
TRENGER ORDEN: Barn og unge trenger streng disiplin og regler. Det kan redusere bråk og uro som mange skoleklasser sliter med i dag, viser en ny doktorgradsstudie.