LÆRERNE SIER NEI: - Medlemmene våre sier tydelig fra om at de ikke ønsker en slik uvettig rangering, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand. Foto Henning Lillegård
LÆRERNE SIER NEI: - Medlemmene våre sier tydelig fra om at de ikke ønsker en slik uvettig rangering, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand. Foto Henning LillegårdVis mer

Lærerne vil avskaffe nasjonale prøver

Hele sju av ti lærere vil avskaffe de nasjonale prøvene i grunnskolen på grunn av utidig press og dårlig læring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser en helt ny spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjort blant tusen lærere på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Lærerne mener vektleggingen av de nasjonale prøvene går utover undervisningsopplegget.

- Denne undersøkelsen viser at bruken og gjennomføringen av de nasjonale prøvene, og hvordan resultatene tolkes, har båret galt av sted, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, til Dagbladet.

- Rangerings-fokus Et klart flertall blant lærerne - 67 prosent - er helt eller delvis enig i at ordningen med nasjonale prøver slik de gjennomføres og brukes i dag, bør avvikles.

Likevel tolker ikke Bjerkestrand undersøkelsen som at lærerne er mot nasjonale prøver i seg selv. Hun mener problemet er fokus på testresultatet og rangering av skolene og ikke på elevenes ferdigheter og kunnskaper.

Bjerkestrand mener at disse prøvene, som skulle være et middel for å gi bedre undervisning og nå målene i læreplanen, i stedet har blitt selve målet.

- Medlemmene våre sier tydelig fra om at de ikke ønsker en slik uvettig rangering, sier hun.

Press Undersøkelsen har kartlagt holdningene blant lærere i hele landet og blant lærere i Høyre-styrte Oslo, som har gått i bresjen for utstrakt testing og måling av skoler og elever.

På spørsmålet om lærerne har opplevd pålegg eller press fra skoleledelsen om å drille elevene fram mot nasjonale prøver, svarer 71 prosent av de spurte grunnskolelærerne i Oslo at det har forekommet i varierende grad. I hele landet er tallet 47 prosent.

Blant lærerne i Oslo opplever dessuten nesten hver fjerde lærer, 22 prosent av de som har blitt spurt, at dette har forekommet i stor grad, mot sju prosent i hele landet.

Av dem som svarer at de i stor eller noen grad har blitt pålagt å drille elevene, svarer 57 prosent av lærerne i landet som helhet at dette har gått utover undervisningsopplegget.

Hastemøte Dagbladet har den siste uka skrevet om juks og svake elever som fritas fra de nasjonale prøvene, etter at Magnus Marsdal startet debatten med sin bok Kunnskapsbløffen.

I går deltok Mimi Bjerkestrand i et hastemøte om saken med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Kommunenes sentralforbund og elev-, og foreldreorganisasjonene. Konklusjonen ble å satse på informasjon, advarsel mot «uvettig» bruk av nasjonale prøver, og at fylkesmennene i høst skal kartlegge hvordan de nasjonale prøvene praktiseres.

- Hvis lærerne ikke ser en annen praksis hos kommuner som følge av disse tiltakene, må vi stille spørsmålstegn ved om nasjonale prøver er det riktige virkemiddelet, sier Bjerkestrand til Dagbladet.