Lærernes lønn opp 4,1 pst - i fjor

Lærere hadde en lønnsvekst på 4,1 prosent fra 1996 til 1997. Menn hadde større lønnsvekst enn kvinner. Gjennomsnittlig månedslønn i oktober i fjor var 20 600 kroner, som tilsvarer en årslønn på 247 000 kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at lønnsveksten varierer mellom ulike skoleslag. Veksten var størst i videregående skole med 6,1 prosent, mens den var på 3 prosent i barneskolen.

  Reform-97 med skolestart for seksåringer førte til at antall ansatte i skoleverket økte med 4000. Antall ansatte med førskolelærerutdanning er tredoblet, fra 500 til 1500.

  Det er dobbelt så mange lærere uten godkjent utdanning, fra 600 i 1996 til 1200 i fjor. Førskolelærerne og de ufaglærte har gjennomgående lavere lønn enn andre.

Økt kvinneandel

Andelen heltidsansatte kvinner i skolen har økt fra 51 til 53 prosent etter seksårsreformen. Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner var på 20 000 kroner, mens de mannlige kollegene hadde 21 300 kroner. Lønnsveksten var på 3,8 prosent for kvinner og 4,6 prosent for menn.

 Kvinner dominerer på barnetrinnet med 70 prosent av alle heltidsstillinger. Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner på barnetrinnet var 19 400 kroner mot 20 100 for menn.

 Kvinneandelen på videregående skole var 35 prosent, og også her tjente kvinner i gjennomsnitt mindre enn menn: 21 300 kroner mot 22 200 kroner i måneden.

Lønnsforskjell

Av 1200 lærere uten godkjent utdanning var de fleste ansatt på barnetrinnet i grunnskolen eller i kombinerte barne- og ungdomsskoler. Disse lærerne hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 13 500 kroner.

  Av 5600 lektorer i skoleverket var 76 prosent ansatt i de videregående skolene. Lektorene hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 23 300 kroner og en vekst på 5,4 prosent fra året før.

(NTB)