Laks, ørret og piggvar langs hele kysten

Fiskerinæringen krever oppdrett langs hele norskekysten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) krever at oppdrettsnæringen får utvikle seg langs hele norskekysten, og ikke bare i Trøndelag, Troms og Finnmark.

Torsdag kom FHL med en motmelding til Fiskeridirektoratets anbefalinger om hvilke områder som bør få økt oppdrettsvirksomhet i tilleggsrunden i 2009. Fiskeridirektoratet fastslo så sent som i juni at det ikke bør tildeles nye konsesjoner på Vestlandet sør for Hustadvika, og at potensialet i Nordland er marginalt.

Dermed sto Nordmøre og Trøndelags-fylkene igjen, samt Troms og Finnmark. Senere skal Direktoratet ha justert kursen betydelig også for Nordland, men står fast på de sterke begrensningene for havbruksvirksomhet i Romsdal og på Sunnmøre, og langs hele vestlandskysten.

Vi er veldig uenige i dette, og synes at Fiskeridirektoratet har vært altfor fokusert på begrensninger og på øyeblikkssituasjonen enn på mulighetene som finnes innenfor en bærekraftig utvikling for oppdrettsnæringen, sier direktør for næringsutvikling i FHL, Geir Ove Ystmark, til NTB.

Det er et stort potensial for oppdrett av laks og ørret langs hele norskekysten. Sykdomssituasjonen på Vestlandet i øyeblikket må ikke legge begrensninger for den langsiktige utviklingen. Både næringen og myndighetene er opptatt av å redusere sykdommene, og arbeider med ulike tiltak for å oppnå dette, sier Ystmark.

Han er opptatt av at de beste lokalitetene for oppdrett må brukes, uansett hvor på kysten de er.

Ifølge motmeldingen har det i løpet av fem år vært en økning i produksjonen i norsk oppdrettsnæring på 57 prosent, mens den gjennomsnittlige bruken av antall lokaliteter er redusert med 18 prosent.

Ystmark peker på at visjonen om en produksjon på 2,5 millioner tonn i 2020 vil trenge 416 lokaliteter i drift til enhver tid. Med nødvendig brakklegging og generasjonsatskillelse betyr det et antall lokaliteter som er det dobbelte, rundt 832.

SINTEF har konkludert med at det er mulig å øke verdiskapningen innen marine ressurser til nesten 250 milliarder kroner i 2030. Ystmark mener det er riktig å tenke på bærekraft og å slåss mot sykdommer, men at det også må tenkes verdiskaping.

Oppdrettsannlegg i Øygarden. Foto: Bjørn Erik Larsen / SCANPIX
Oppdrettsannlegg i Øygarden. Foto: Bjørn Erik Larsen / SCANPIX Vis mer

Motmeldingen tar punkt for punkt for seg de mange begrensende faktorene som Fiskeridirektoratet har festet seg ved på Vestlandet. Blant disse er temperaturen i sjøen, skadelige alger og maneter, ustabil vannkjemi, smitteforebygging, lakselus, Åkernesmassivet på Sunnmøre som en gang vil rase ut og som gjør at en bør unngå konsesjoner for oppdrett i dette fjordområdet, og lokalitetstilgangen i Nordland.

 Nordland har en svært lang kystlinje, og bedriftene rapporterer om gode muligheter for vekst både på etablerte og nye lokaliteter. En rapport Akvaplan Niva arbeider med, skal ifølge motmeldingen også vise et stort potensial for vekst i Nordland.

(NTB)

Oppdrettsannlegg i Øygarden.
Oppdrettsannlegg i Øygarden.
Oppdrettsannlegg i Øygarden.