Lakselus truer kysten

Krever strakstiltak fra fiskeri- og kystministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resistente forekomster av lakselus i flere oppdrettsanlegg truer nå både villaksen og oppdrettsnæringen.

Det mener flere organisasjoner som i et opprop krever at fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) må iverksette strakstiltak.

Organisasjonene bak oppropet er Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver og Norges Bondelag.

- Lakseoppdrett slik det drives i dag er ikke bærekraftig. Regjeringen må stille strengere miljøkrav til oppdrettsindustrien, krever organisasjonene.

Lakselus er i utgangspunktet en harmløs parasitt på laks og sjøørret. I en oppdrettsmerd derimot, er lakselus et konstant problem fordi tettheten av fisk skaper enorme mengder med lus på et lite område.

Sprer seg

Tidligere i høst ble det meldt om at lakselus i et anlegg ved Austevoll i Hordaland hadde utviklet resistens - motstandsdyktighet - mot det kjemiske behandlingsmiddelet Slice. I det siste har det også blitt oppdaget resistens eller nedsatt følsomhet mot lakselusmiddelet Slice i tre nye anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Organisasjonene mener at det nå foreligger en situasjon der resistent lakselus sprer seg oppover langs kysten. Dette kan føre til en epidemilignende oppblomstring av lus som truer villaksen.


Økonomisk trussel

Faren for resistens utgjør også en økonomisk trussel for oppdrettsindustrien fordi store luseskader på fisken medfører redusert salgspris.

Lakselus truer kysten

I oppdrettslandet Chile har oppdrettsindustrien på grunn av resistens ikke lenger noen effektive midler til lusebehandling, og lusemengden på laksen i anleggene er svært høye. Dette har ført til dramatiske negative konsekvensene både for eierne og lokalsamfunnene. Titusener av chilenere er blitt arbeidsledige.

En tilsvarende situasjon kan bli en realitet også i Norge, frykter de tre organisasjonene.

De krever at tildelingen av 65 nye oppdrettskonsesjoner blir stanset, at det innføres obligatorisk rapporteringsplikt ved mistanke om resistent lakselus, at behandlingsrutiner forberedes og at forskningsinnsatsen økes.
(NTB)

IKKE SÅ GLAD LAKS: Laksen trues av lakselus.