Laksen reddes

Høyre-folk raser, men partiets miljøvernminister, Børge Brende, gir blaffen. Han vil opprette 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. Det betyr at mange fiskeoppdrettere fortviler, mens miljøvernere og sportsfiskere har god grunn til å juble.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter 15 år med katastrofal nedgang i villaksstammene er det for første gang på plass en plan for å berge den norske villaksen. Innholdet i Børge Brendes stortingsproposisjon om villaksen er et ekstremt kompromiss. Oppdrettsnæringen raser sammen med et stort antall Høyre-topper. Partiets næringspolitiske talsmann på Stortinget, Ivar Kristiansen, sier det rett ut:

- Det er klart vi må bevare villaksen, men dette arbeidet må ikke ramme oppdrettsnæringen. Innad i regjeringen har det vært knallhard tautrekning mellom Miljøverndepartementet og flere andre departementer.

Atlantisk laks

  • I løpet av de tre siste tiåra er verdens forekomst av vill atlantisk laks redusert med ca. 75 prosent.
  • En tredjedel av de norske bestandene er fortsatt truede eller sårbare.
  • Norge er i dag kjerneområde for verdensbestanden av atlantisk laks.

  • Hele tre fjerdedeler av villaksressursen er knyttet til om lag 50 bestander.

Da lakseplanen ble kjent i går, ga fiskeriminister Svein Ludvigsen straks 40 nye oppdrettskonsesjoner til oppdrettere fra Finnmark i nord til Rogaland i sør. Ingen trenger å lure på hva Svein Ludvigsen mener om laksemeldingen.

Laksefjorder

Hovedpunktene i Børge Brendes proposisjon er at det skal opprettes 21 nasjonale laksefjorder.

  • Tanafjorden, Namsenfjorden, Trondheimsfjorden, kyst- og fjordområdet Jæren/Dalane og Svennerbassenget/Larviksfjorden er hundre prosent gjennomførte fredninger.
  • I de nasjonale laksevassdragene vil nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen ikke være tillatt.
  • I laksefjordene skal det ikke etableres nye matfiskoppdrett med laksefisk. Eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte regler for rømningssikring og helsekontroll.
  • I de største og viktigste laksefjordene vil det være aktuelt å inngå avtaler om utflytting av matfiskanlegg for laksefisk.

Dette er vel å merke trinn én i bergingsplanen. Det er ventet hard kamp mot oppdrettsnæringen før Brendes forslag gjennomføres fullt ut.

Elvene

Børge Brende gir 37 elver status som nasjonale laksevassdrag. Det er 13 færre enn Ap-regjeringen foreslo.

- Norge har et særlig ansvar for den atlantiske villaksen, og ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder gir villaksen en særlig beskyttelse, sier miljøvernministeren.

I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. På en rekke andre områder er det nødvendig med styrket innsats for å sikre villaksen på lang sikt. Dette omfatter blant annet tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, restaurering av leveområder, miljøtiltak i kraftregulerte vassdrag, bestandsovervåking og utsetting av fisk.

VERNER LAKS: Børge Brende.