Lakseprisen stuper

Trondheim: Prisen på norsk oppdrettslaks faller brått og nærmer seg nå faretruende EUs minstepriser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fiskeriminister Otto Gregussen sier at han allerede før påske skal ha klar en proposisjon til Stortinget om prising av laksekonsesjoner. At lakseprisene nå igjen nærmer seg EUs minstepriser på en faretruende måte, gjør ikke jobben lett for norske fiskerimyndigheter.

Etter at fiskeriministeren fikk stryk på et forslag om et auksjonssystem ved tildeling av nye laksekonsesjoner, knytter det seg stor spenning til fortsettelsen. For det blir ikke enkelt å prise nye konsesjoner på laks. I fjor ble slike konsesjoner solgt for 30-40 millioner kroner. Men med synkende laksepriser og sterkt synkende kurser for havbruksselskapene på Oslo Børs, er det neppe til å unngå at viljen til å betale rådyrt for konsesjoner følger etter.

Ulik pris

På laksedagene i Trondheim mandag, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), gikk fiskeriministeren ikke nærmere inn på denne problemstillingen. Men han holdt fast ved at det vil bli en differensiert prising, alt etter hvem kjøperen er og hvor oppdrettsanlegget skal ligge.

Derimot kom Gregussen med en henstilling til kommunene langs kysten om å legge forholdene til rette for havbruk, både av laks og nye arter. Tilgangen på areal er viktig. -Kommuner som ikke har tilrettelagt for nye oppdrettskonsesjoner, kommer ikke fremst i køen ved tildeling, sa han.

Lakseavtalen

Fiskeriministeren berørte så vidt også lakseavtalen med EU som går ut 1. juli 2002. -Vi ønsker oss naturligvis best mulig tilgang til laksemarkedet og et friest mulig marked. Målet med en eventuell ny lakseavtale må være langsiktighet og stabilitet.

Men på direkte spørsmål svarte fiskeriministeren at det nærmest ville være uansvarlig av ham å svare på hva norske myndigheter ville foreta seg når det gjelder lakseavtalen.

Lakseavtalen kom etter at Norge ble dømt for dumping av lakseprisene. Lakseavtalen ble et kompromiss og et alternativ til fullstendig utestengelse fra det som i dag er Norges største marked for laks, nemlig EU. Men allerede nå er forberedelsen i gang til hva som skal skje i forkant av 1. juli 2002. Blant annet arbeider Eksportutvalget for fisk med dette.

Minsteprisene

Styreleder i NSL, Odd Steinsbø, sier at lakseprisene nærmet seg faretruende EUs minstepriser på slutten av fjoråret, men at selv slike priser er til å leve med for næringen.

- Inntjeningen har aldri vært bedre for laksenæringen enn den var i 2000. Vi vil nok i større grad få oppleve et kjøpers marked i 2001, sier Steinsbø som vil ha økt fokus på markedsadgang og markedstilpasning.

Direktør Svein Berg i Eksportutvalget for fisk (EFF) sa på konferansen i Trondheim at organisasjonen er rede til å tilpasse seg de utfordringene som skiftet av lakseavtalen stiller. Han sier at det vil bli økt fokus på dette i tiden som kommer.

(NTB-Kjell Herskedal