Lammende allianse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Når Høyre og SV inngår i det samme stortingsflertallet mot å legge forholdene til rette for bruk av naturgass til beste for norsk industri, er det noe som skurrer. Partiene har som kjent ulik holdning til bygging av gasskraftverk i Norge. Høyre er i prinsippet for innenlandsk bruk av gass som energikilde til beste for industri, verdiskaping og arbeidsplasser. Denne holdningen ble understreket da Høyre sammen med Ap felte Bondeviks første regjering på dennes motstand mot å bygge gasskraftverk. SV støttet sentrumsregjeringens holdning den gang og er prinsippfast motstander av bruk av gass dersom dette øker forurensning og klimautslipp. Nå sikrer SV regjeringen flertall mot et forslag fra Ap om økt bruk av gass for å berge norsk industri.
  • Høyres argument er at partiet nødig vil bruke penger på gassrørledninger før man er sikre på at dette er en fornuftig bruk av penger. SV er mot økt arbeidsledighet, men er ikke villig til å la miljøet betale kostnadene for å bevare og skape nye arbeidsplasser i industrien. Begge deler er greie og aktverdige holdninger. Men resultatet blir handlingslammelse og ytterligere industridød i en periode med sterkt økende arbeidsledighet. Det er fristende å minnes munnhellet «da Fanden ønsket at intet skulle skje, nedsatte han den førstekomité».
  • Nå trengs det politisk handlekraft og framsynthet, ikke flere utredninger. Det handler om å utnytte Norges pengerikdom og fortrinn som energinasjon. Ved å ta kostnadene med å legge en gassrørledning til Grenland vil staten berge flere tusen industriarbeidsplasser som er i fare. Arbeiderpartiets forslag om å opprette et statlig infrastrukturselskap kan neppe i seg selv øke klimautslippene. Derimot vil det frita viktig industri for grunnlagsinvesteringer i infrastruktur som ellers gjør det ulønnsomt for industrien å ta i bruk gass som energikilde. Samtidig bør forskningen rettet mot forurensningsfrie gasskraftverk intensiveres betraktelig.