Landbruks-topp truer gardsbruk

TROMSØ (Dagbladet): Heller idyllisk feriested enn aktivt jordbruk. Det kan bli konsekvensen av landbruksdirektør Almar Sagelvmos hardkjør mot lokale og sentrale landbruksmyndigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Landbrukstoppen tviholder på foreldregarden i Balsfjord i Troms, til tross for at både landbruksnemnd og fylkeslandbruksstyre har avslått Sagelvmos søknad om dispensasjon fra bo- og driveplikten. Landbruksdirektøren anker nå avslaget inn for Landbruksdepartementet, der han sjøl er øverste embetsmann i landbruksavdelingen.

- I verste fall må vi avvikle og flytte dersom vi ikke får kjøpe bruket, sier sauebonde Kurt Klaussen (25) i Balsfjord. Han leier garden av Sagelvmo, og vil gjerne overta eiendommen.
Men landbruksdirektør Sagelvmo ønsker å beholde hovedhuset som feriested. Klaussen leier bolig et par kilometer fra garden. Dette huset er solgt, og familien som driver Sagelvmos gard har snart ikke lenger noe sted å bo. Samtidig står Sagelvmos hus tomt.

Dårlig signal

- Jeg skjønner Sagelvmos følelser for barndomshjemmet. Men det må være viktigere at garden drives videre. Det er et dårlig signal når landbruksdirektøren opptrer slik at bruket kan bli fraflyttet, sier ordfører Eva Johnsen (Ap) i Balsfjord i Troms.

Landbruksdirektør Almar Sagelmvo sier til Dagbladet at han ønsker å beholde den gamle stua med tomt og selge resten som tilleggsjord.

- En slik løsning er i samsvar med landbrukspolitiske målsettinger, sier Sagelvmo til Dagbladet.

- Er det ubehagelig for deg som landbrukstopp å havne i en konflikt mellom fritidsinteresser og videre matproduksjon?
- Selvsagt ikke, sier Sagelvmo, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Tilbys hytte

Fylkeslandbruksstyret i Troms har tilbudt Sagelvmo å bygge hytte på eiendommen. Men han vil ha hovedhuset.

- Enten må landbruksdirektøren flytte tilbake og drive garden, eller så må han selge, sier Frid Fossbakk (H) i fylkeslandbruksstyret til avisa Nordlys.
Ordfører Eva Johnsen mener at landbruksministeren om så må gripe inn for å sikre at gardsdriften fortsetter.

- Landbruksdirektøren må selvsagt ikke få noen særbehandling, understreker hun.

Sagelvmo har allerede hatt fritak for bo- og driveplikten i fem år. Ifølge avisa Nordlys eier familien Sagelvmo et småbruk ved Kongsvinger. Det er overdratt til sønnen, som ikke driver bruket på fulltid.

Kurt Klaussen, som nå driver Sagelvmos gard i Balsfjord, sier at han har et godt forhold til gardeieren.

- Men det er fortvilt at vi ikke kan satse seriøst videre og ha garden som levebrød, sier Klaussen.