LÅNTE HYTTEKRONER: Ved et hyttekjøp, som i gjennomsnitt kostet litt over 1,4 millioner kroner i 2015, ble bankgjelden økt med nesten 1 million kroner, to tredjedeler av kjøpesummen. Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix
LÅNTE HYTTEKRONER: Ved et hyttekjøp, som i gjennomsnitt kostet litt over 1,4 millioner kroner i 2015, ble bankgjelden økt med nesten 1 million kroner, to tredjedeler av kjøpesummen. Foto: Sara Johannessen/NTB ScanpixVis mer

Låner to av tre hyttekroner

Boligkjøp utløser selvsagt økte banklån, men hyttekjøp slår enda sterkere ut, viser en Norges Bank-studie.

(Finansavisen:) Ingen gruppe er mer avhengig av banklån ved boligkjøp enn førstegangsetablererne. Den konklusjonen fra en «Aktuell kommentar» publisert av Norges Bank sjokkerer ingen. Men studien viser samtidig at hyttekjøperne følger hakk i hæl i låneopptak, skriver Finansavisen.

Ved et hyttekjøp, som i gjennomsnitt kostet litt over 1,4 millioner kroner i 2015, ble bankgjelden økt med nesten 1 million kroner, to tredjedeler av kjøpesummen.

Yngre betaler mest

Haakon Solheim og Bjørn H. Vatne i Norges Bank har ifølge avisen sett på samtlige registrerte norske eiendomsomsetninger i 2015, og har koblet disse med selvangivelsesdata. De finner at det er «yngre boligkjøpere», altså husholdninger under 40 år som kjøper sin andre eller tredje bolig, som betaler mest for sin nye bolig.

I gjennomsnitt var kjøpsprisen for disse 3,2 millioner kroner, mens de i gjennomsnitt solgte tidligere boliger for 2,5 millioner kroner.

De billigste boligene kjøpes selvsagt av førstegangskjøperne. Mer overraskende er at de eldste boligkjøperne, de på over 61 år, betaler mer enn de middelaldrende, 41–60 år. Til gjengjeld frigjør de eldste også mest boligkapital av alle, ved at de selger boliger verdt 3,4 millioner kroner i gjennomsnitt.

Alle øker gjelden

Likevel finansierer også de eldste boligkjøperne rundt en tredjedel av kjøpesummen ved økt gjeld. Forklaringen er trolig at de eldste benytter boligbyttet som en anledning til å utbetale forskudd på arv til sine barn, skriver Finansavisen.

De eldste boligkjøperne og hyttekjøperne skiller seg også fra resten ved at de i stor grad selger unna aksjefond og tømmer sine bankkonti ved kjøpene.

De yngste boligkjøpergruppene velger å beholde rundt to tredjedeler av sine aksjer og aksjefond ved boligkjøpet, der de eldste i praksis selger alt de har av verdipapirer.

Jo eldre kjøpergruppen er, jo større finansformue har den.

Ifølge Norges Bank-rapporten tilsier porteføljestyringsmodeller at man gjerne selger sine mest risikable aktiva ved kjøp av objekter med høy risiko, som en hytte. Dette stemmer ifølge forfatterne godt med dataene, som viser at hyttekjøpere normalt selger to tredjedeler av sine aksjefond for å delfinansiere hyttekjøpet.

Andre økonominyheter:
- Kona mi sa til slutt nei til å skyte inn mer penger
Nordea Markets: Dagens viktigste