Lang dags ferd mot lov

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje

Andersen fredag kunne legge fram lovforslaget om

ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget, var

det resultatet av en usedvanlig lang prosess. Den

samme Andersen argumenterte heftig for behovet

for en slik reform for om lag ti år siden på en

LO-konferanse. Som kjent nedsatte den første

Stoltenberg-regjeringen ned Pensjonskommi-

sjonen under ledelse av fylkesmann og tidligere

finansminister Sigbjørn Johnsen i 2001. Loven

som nå er lagt fram bygger på to brede pensjonsforlik i Stortinget fra april i 2005 og i mai 2007.

Årsaken til at prosessen har tatt så lang tid

er ikke bare at utformingen av et pensjonssystem er kompliserte greier. Det er så komplisert at sty-

rende makter gjorde endringer med betydelige

økonomiske konsekvenser i 1992 uten at nesten

noen merket det. Det siste tiåret har imidlertid

hele folket og de fleste medier vært inkludert

i prosessen. Og hva man enn kan si om resultatet,

så må det sies å være en politisk bragd å få bred

støtte for et forslag som innebærer at framtidige

pensjonister vil få lavere pensjonsytelser enn de

ville fått om det gamle systemet hadde bestått.

Grunnen til den brede aksepten, er at dagens

pensjonssystem, som blir endret fra og med

2010 og 2011, ikke er bærekraftig. Alternativene var endring eller kollaps. På grunn av endringer

i befolkningens alderssammensetning ville byrden for de yrkesaktive ved å opprettholde dagens system i framtida blitt så stor at folketrygden hadde mistet sin støtte og legitimitet. Og da ville de med størst behov for et offentlig, solidarisk trygdesystem blitt de mest skadelidende. Nå foreslås og vedtas en

reform som vil sikre de slitne et anstendig minstenivå, samtidig som de arbeidsføre blir økonomisk stimulert til å jobbe lenger. For mange blir pensjonene relativt sett mindre. Men det er prisen for at

en offentlig folketrygd skal kunne opprettholdes.