Lang ferd mot rettferd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I Sverige sies det at det stadig dukker opp representanter for nye årskull unge mennesker som tar sikte på et yrke som juridiske eksperter i Palme-saken. Men vår egen Airbus-sak kan få liknende status blant unge i utdanningsfasen. Og de kan faktisk stå overfor to veivalg: enten gå inn i rettsvesenet eller likningsetaten. For hvis likningskontoret i Bærum skal arbeide seg gjennom bl a tidligere sentralbanksjef Torstein Molands skattesak på nytt og med samme fart som tidligere, kan det ta lang tid før rettferdighet og rett er etablert. Det kan bli mye støv på de papirene som til slutt ligger til grunn for en endelig avgjørelse.
  • Økonomisk kriminalitet er alltid tidkrevende. Ikke minst gjelder det skattesaker der kompliserte konstruksjoner for redusert skatt først skal gjennom likningsvesenet, og kanskje seinere gjennom rettsvesenet. De kan versere både som ankesak og som straffesak med tilhørende etterforskning med basis i straffelovgivningen og likningslovgivningen og andre regler. Tida går, pengene går, dommere og advokater går. Men ett forhold blir ikke endret før en endelig avgjørelse kommer, nemlig det psykiske og sosiale press de involverte skattytere settes under. Det bør også tillegges vekt.
  • Vi har i og for seg ingen innvendinger mot at likningsvesenet gjør jobben sin, og at det f eks i Moland-saken blir foretatt en selvstendig prøving av hans likningsforhold uavhengig av de frifinnelser i Airbus-komplekset som så langt er kommet. Fellesskapet skal ha sitt, og det er krav om likhet for skattereglene, og det er snakk om rettferdige byrder i samfunnet. Men det er også ønske om rettferdighet overfor de involverte i en skattesak som de ved flere domsslutninger er frikjent for. Kanskje tida er inne til å få opp farten mellom foliantene, så saken kommer ut av verden før den blir en karrierevei for nye slekter av likningsfunksjonærer, advokater og dommere?