SKUFFET: Eirik Jensen er skuffet over fagdommernes avgjørelse, og mener at lagmannsretten spytter på juryen. Video: Nicolai Delebekk Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Eirik Jensen-saken:

Langer ut mot politiet etter Jensen-saken

Korrupsjonsekspert mener Eirik Jensen ble ofret av oslopolitiet.

Eirik Jensen ble mandag kjent skyldig i grov korrupsjon, men frifunnet for grov narkotikaforbrytelse av juryen i Borgarting lagmannsrett. Fagdommerne satte så til side juryens avgjørelse, og Jensen-saken må dermed behandles helt på nytt i lagmannsretten dersom den tidligere politimannens anke ikke når fram.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, har anket fagdommernes avgjørelse til Høyesterett.

Petter Gottschalk, korrupsjonsekspert og professor ved BI, mener Jensen burde ha blitt fullstendig frifunnet.

Han mener også det bør rettes sterk kritikk mot ledelsen i oslopolitiet i forbindelse med Jensen-saken.

Han understreker at måten Jensen har jobbet med sine informanter på ikke er unik for politi som jobber mot gjengmiljøet og narkotikamiljøet.

- Denne måten å jobbe på er ikke spesiell for Jensen. Dette var måten SO, Spesielle operasjoner, jobbet på. Det er feil å gripe tak i en person. Det er flere jeg vet om som opererte på denne måten. Det er feil å fjerne Jensen som et råttent eple. Gjenytelser er en viktig del av politiets arbeid mot informanter i det kriminelle miljøet. Konfidensialitet er også viktig, sier Gottschalk.

Ofret av politiet

Spesielt er Gottschalk kritisk til hvordan Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, har behandlet saken.

- Han dømte Jensen delvis på forhånd. Da Jensen-saken dukket opp ønsket Sjøvold at saken skulle granskes, men så ville han det ikke likevel fordi det da ville vise seg at dette dreier seg om en bedriftskultur i politiet, sier han.

Gottschalks klare mening er at Jensen er blitt dolket i ryggen av sine kolleger i oslopolitiet.

- Det er helt forferdelig at politiet har ofret en mann når de vet at de har medansvar for en kultur hvor dette er greit, sier han.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i disse påstandene. Jeg mener dette faller på sin egen urimelighet, skriver politimester Hans Sverre Sjøvold i en e-post til Dagbladet.

Han skriver videre at han ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer slik saken står nå.

Politiets jobb blir vanskeligere

Gottschalk har tidligere forelest ved University of New Haven og hatt tidligere spesialagenter i FBI som kolleger.

- Dette er ingenting hvis man sammenlikner med hvordan FBI jobber. Hadde jeg fortalt dem hva Jensen hadde gjort hadde de ledd. Selv om vi ikke ønsker amerikanske tilstander er det greit å sette det i perspektiv, sier han.

KAOTISK: 28. januar skulle Eirik Jensen få svar på om han ble dømt skyldig, eller frifunnet for narko- og korrupsjonstiltalen. I stedet ble alt snudd på hodet. Video: Nicolai Delebekk / Kristoffer Løkås / NTB Scanpix. Redigering: Marie Røssland. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Korrupsjonseksperten mener også at politiets arbeid mot gjengkriminalitet og narkotika er blitt vanskeligere etter Jensen-saken.

Gottschalk har skrevet flere bøker i samarbeid med blant annet Kripos om blant annet saker i spesialenheten og kriminelle organisasjoner og har en mengde kilder i politiet.

- Politiet har allerede mistet mange informanter grunnet denne saken. Jeg vet fra mange i oslo-politiet at mange informanter har trukket seg. Politiet er avhengig av informanter i de tunge gjengmiljøene og MC-miljøene, sier han.

- Blir det vanskeligere for politiet å bekjempe gjengkriminalitet nå?

- Politiet blir også mindre kreative i sitt arbeid med informanter fordi de ser hva som skjedde med Jensen, sier Gottschalk.

Ombestemte seg om gransking

24. august i fjor meldte NRK at Justis- og beredskapsdepartementet hadde ombestemt seg om gransking av politiet. Beskjeden er at gransking ikke vil bli iverksatt før det foreligger en rettskraftig dom i Eirik-Jensen-saken.

- Politiet bør granskes. Jeg frykter nå at det må vente til siste runde, sier Gottschalk.

En gransking vil omfatte Jensen og andre som jobbet i SO, Spesielle operasjoner.

- Etterforskning og gransking avhenger også av ferskvare. Også fra et rettssikkerhetsperspektiv burde ikke Jensen ha blitt dømt ut fra en hasjbarons uttalelser uten at det har blitt gjennomført noen gransking av stedet han jobbet, sier han.

Dagbladet har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet.

«Departementet ønsker ikke å kommentere saken før det foreligger en rettskraftig dom», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i en e-post.

- En skygge over politi og rettsstat

- Saken er fremdeles en skygge over politiet i Norge. Hele saken er beklagelig for politiet og rettsstaten, sier Stig O. Johannessen professor og politiforsker ved OsloMet. Han har skrevet flere bøker om politiets kultur og ledelse.

Johannessen er også blant dem som mener at politiet bør granskes.

- Uavhengig av resultatet i Jensen-saken er dette en stor skandale som har betydning for tilliten til politiet. Det burde opprettes en kommisjon med mandat til å undersøke hva det er med politiets kulturer og ledelse som har muliggjort Jensens aktivitet og omfanget av liknende praksiser, sier han.

- Det er lite sannsynlig at Jensen har drevet en korrupt praksis i årevis uten at noen internt i politiet har visst om det eller lukket øynene for det som foregikk, sier han.

Johannessen tror ikke korrupsjon er veldig utbredt i politiet, men tror at det finnes gråsoner:

- Vi vet at det er et skille mellom juridiske regler og operativ politipraksis. Jensen-saken viser at dette skillet kan ende i korrupte praksiser. Hvor stort dette problemet har vært og er, vet vi ikke. Derfor trenger vi en uavhengig gransking av dette både historisk og i dag, en slags Lund-kommisjon for politiets gråsoner. Det er ikke tillitvekkende at Justisministeren ikke har fulgt opp dette, sier han.