Langt fram i Orderud-saken

Det er langt fram før Orderud-saken kan avsluttes, selv om det etter videre etterforskning skulle vise seg at politiet allerede har funnet de skyldige. Fire personer er nå pågrepet og siktet for trippeldrapet i Sørum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To av de fire godtok varetektsfengsling før fengslingsmøtet mandag.

Ifølge loven kan en person varetektsfengsles dersom det er «skjellig grunn» til å mistenke han eller henne for å ha gjort noe som kan straffes med seks måneders fengsel eller mer.

Forhørsretten

For at vedkommende skal kunne varetektsfengsles, må det i tillegg være grunn til å frykte at siktede kan forspille bevis dersom han er på frifot eller at han vil unndra seg forfølgelse for eksempel ved å gjemme seg. Varetekt kan også benyttes dersom det er nødvendig for å hindre at siktede begår en ny straffbar handling.

Når siktede er mistenkt for å ha gjort noe som kan straffes med ti års fengsel eller mer, og han har tilstått eller mistanken mot ham av andre årsaker er styrket, kan han varetektsfengsles uten at disse tilleggsvilkårene er oppfylt. Det er forhørsretten som avgjør om siktede skal holdes i varetekt.

Byretten

Politiet jobber nå på spreng for å finne bevis i Orderud-saken. Når politiet eventuelt mener å kunne bevise at de siktede står bak drapene, vil statsadvokaten ta ut tiltale mot dem. Da havner saken i retten.

Tidligere var det slik at de mest alvorlige straffesakene ble behandlet direkte i lagmannsretten, men den såkalte toinstansreformen gir alle tiltalte rett til å få prøvet skyldspørsmålet to ganger.

Alle saker starter nå i by- eller herredsretten, som regel med en fagdommer og to legdommere. Alle beviser skal legges fram for retten, inkludert eventuelle vitneutsagn, og de tiltalte skal få mulighet til å forklare seg før retten tar stilling til skyldspørsmålet og avsier dommen.

Når by- eller herredsretten har avsagt sin dom, kan både påtalemyndigheten og tiltalte anke denne til i lagmannsretten.LagmannsrettenAnkesaker som gjelder forbrytelser hvor straffen kan bli mer enn seks års fengsel - noe som er høyst sannsynlig i Orderud-saken - skal behandles av en jury, en såkalt lagrett. Juryen avgjør om tiltalte er skyldig eller ikke. Etter at skyldspørsmålet er avgjort, skal straffen utmåles av en meddomsrett hvor fire av jurymedlemmene deltar sammen med rettens tre fagdommere.

Endelig kan dommen ankes inn for Høyesterett. Det er landets øverste domstol og ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere domstoler. Dommene fra Høyesterett er endelige, og ofte av prinsipiell karakter.

Høyesteretts kjæremålsutvalg vurderer imidlertid alle saker som kommer inn til Høyesterett, og mange av dem blir silt ut her.

(NTB)